Website Gx giai đoạn xây dựng – XIN KÍNH CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Chúc mừng đến với CỔNG THÔNG TIN GIÁO XỨ TÂN PHÚ SÀI GÒN. Đang web đang phát triển và cập nhật nội dung.

Ban Truyền Thông Gx, chúng tôi cần đến sự giúp đỡ góp ý của tất cà quý vị quý chức cũng như các đoàn thể trong Gx.

Xin các Giáo Họ – Đoàn thể cung cấp thêm thông tin vể đơn vị mình để chúng tôi thực hiện Website Gx ngày càng hoàn thiện hơn.

Kính chào

Ban Truyenthong/Gx.