Chùm ảnh – Thánh Lễ đồng tế cầu cho Cha Cố Giuse

Thánh lễ do ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân giám mục GP Đà Nẵng chủ tế, quý cha Hạt Trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, quý cha trong Gx, quý cha linh tông huyết tộc và quý cha khách đồng tế. (ngay sau khi cộng đoàn Gx đón Ngài về quàn tại Gx)
có Quý Tu Sĩ, quý chức HĐMV/Gx và đông đảo cộng đoàn Gx tham dự cầu nguyện cho Ngài.

 

Xem thêm hình ảnh