LƯỢC SỬ GIÁO XỨ TÂN PHÚ

 

 

   I – HÌNH THÀNH

Giáo xứ Tân Phú được thành lập năm 1963, do Tổng Ủy Dinh Điền tỉnh Gia Định giao cho Giáo Hội thành lập khu định cư. Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ủy nhiệm cho cha Đaminh Đinh Xu

ân Hải xây dựng. Trên cơ sở đó, ngài đã thiết kế khu dân cư này, trong đó, ngài

dành riêng một khu vực làm nơi phụng vụ, một phần dành cho việc xây dựng trường học, và cơ sở y tế để phục vụ sức khỏe cộng đồ

ng. Lúc đầu, giáo xứ có 83 gia đình công giáo, phần đông là những di dân từ miền Bắc (1954) và các gia đình từ phương xa đến lập nghiệp. Một ngôi nhà thờ tạm bằng tre lá đã hình thành và tôn vinh Thánh Giuse làm bổn mạng. Trong muôn vàn khó khăn, Cha đã cùng cộng đoàn dân Chúa, quyết tâm góp công, góp của xây dựng cơ sở như: nhà xứ, phòng hội, nơi học giáo lý, tạm đủ để phục vụ cộng đoàn.

Tuy mới được thành lập, nhưng có thể nói: giáo xứ Tân Phú là nơi đất lành chim đậu, đời sống đạo ngày một phát triển, đã lôi cuốn nhiều giáo dân quy tụ về đây ngày càng thêm đông, do nhu cầu sinh hoạt phụng vụ mỗi ngày một tăng, sơ sở vật chất liên tục được nâng cấp và mở rộng. Sau 5 năm, ngôi thánh đường bê-tông kiên cố được tạo dựng vào năm 1967, tạo điều kiện để đức tin của cộng đoàn dân Chúa không ngừng triển nở. Trong thời gian này Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã lần lượt cử cha Đaminh Nguyễn Đức Bình, cha Gioan Bt. Phạm Văn Hợp, cha ….Nguyễn Hữu Lân, cha Giacôbê Đỗ Hữu Linh và cha Giuse Lê Đình Quế Minh, làm cha phó để cộng tác với cha chánh xứ trong công việc quản trị và phát triển giáo xứ.

II- PHÁT TRIỂN

Đến năm 1973, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã bổ nhiệm cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều về coi sóc giáo xứ. Trong cương vị chánh xứ, ngài tiếp tục công việc mục vụ và kiến thiết cơ sở vật chất. Trên hết, ngài quan tâm đến đời sống đức tin của đoàn chiên, củng cố và thành lập thêm các đoàn thể CGTH, đặc biệt chăm lo bồi dưỡng đức tin cho thế hệ mầm non của giáo xứ.

Sau biến cố 1975, đời sống vật chất gặp khó khăn đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống đức tin, nhưng nhờ ơn Chúa quan phòng và sự khôn ngoan của ngài, cha đã nhanh chóng dìu dắt đoàn chiên vượt qua khó khăn, và đi vào ổn định.

Khi kinh tế được mở rộng và phát triển, đời sống có thuận lợi và dễ dàng hơn, số giáo dân quy tụ về đây ngày thêm đông. Vì thế, nhu cầu phụng vụ của cộng đoàn dân Chúa lại càng khẩn thiết hơn. Hạt giống đức tin mỗi ngày một bén rễ sâu trong tâm hồn mọi người theo từng năm tháng. Với những nỗ lực không ngừng của cha chánh xứ Đaminh Vũ Nguyên Thiều, quý cha phó, và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, sau 34 năm từ khi thành lập giáo xứ, năm 1997 ngôi nhà thờ nhỏ bé đã được thay thế bằng ngôi Thánh đường khang trang rộng lớn, Ngài và tất cả cộng đoàn dân Chúa đã phó dâng giáo xứ cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  là Đấng quan thầy thứ hai của giáo xứ.

Trong 33 năm cha Đa Minh Vũ Nguyên Thiều làm chánh xứ, và qua hai vị chủ chăn của tổng giáo phận, đã cử các cha phó cho ngài: cha Gioan Bt. Maria Đoàn Vĩnh Phúc, cha Giuse Nguyễn Văn Thanh, cha Giuse Nguyễn Quốc Hoàng, cha Giuse Nguyễn Đức Trí, và cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, riêng cha giáo Giuse Vũ Viết  Hà đã đồng hành với giáo xứ suốt thời gian 33 năm cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều làm chánh xứ, Ngài đã có nhiều công lao xây dựng nền móng đức tin cho cộng đoàn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phải nói Ngài là kiến trúc sư trưởng trong việc tổ chức đoàn TNTT Tân Phú, Ngài đã biên soạn bộ sách giáo lý từ lớp Một đến lớp Mười Một. Tất cả các cha linh hướng đoàn TNTT sau này đã phải thừa nhận rất hợp thời và tài liệu do Ngài biên soạn đến nay vẫn còn nguyên giá trị… Dần theo năm tháng, cha Đa minh Vũ Nguyên Thiều tuổi cao sức yếu năm 2005 ngài được Đức Hồng y Tổng Giám mục cho nghỉ hưu.

Năm 2005, Đức Hồng y Tổng Giám mục Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm cha Giuse Lê Đình Quế Minh làm chánh xứ. Ngoài việc chăm lo trong công tác mục vụ cho cộng đoàn dân Chúa, năm 2007, nhân kỷ niệm 10 năm cung hiến Thánh đường, Ngài cùng với cộng đoàn giáo dân, đã trùng tu ngôi Thánh đường thêm khang trang và đẹp đẽ. Trong 13 năm làm chánh xứ đấng chủ chăn của Tổng giáo phận đã cử các cha: cha Phêrô Nguyễn Công Tâm, cha Maximô Ngô Vĩnh Hy, cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh, cha Giuse Lê Hoàng, cha Gioan Bt. Phạm Minh Đức, cha Giuse Phạm Văn Thới, cha Giuse Phạm Công Minh, cha Barthôlômêô Nguyễn Hoàng Tú, cha Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn, cha Giuse Kiều Hoàng An về cộng tác với ngài để chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn dân Chúa. Ngày 16 /7/ 2018 do tuổi cao và lâm trọng bệnh, ngài đã được Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Tổng giáo phận cho nghỉ hưu.

Ngày 02/08/2018 Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Tổng giáo phận đã bổ nhiệm cha Giuse Lê Hoàng về làm quản nhiệm giáo xứ, và hiện nay giáo xứ có hai cha phó: cha Giuse Phạm Công Minh và cha Giuse Kiều Hoàng An.

Song song với việc phát triển đức tin, việc xây dựng cơ sở vật chất cũng luôn được cha chánh xứ quan tâm, cùng với nhu cầu học hỏi của gần1500 em thiếu nhi, nhà Sinh hoạt Giáo lý đã xuống cấp được xây dựng lại. Năm 2010, Đức Hồng Y Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình nhà Sinh hoạt Mục vụ mới của giáo xứ.

Trên một địa bàn rộng lớn, giáo xứ Tân Phú đã được “Nhà kiến trúc” là cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải thiết kế cũng như quy hoạch khá khuôn mẫu và có sinh hoạt nề nếp ổn định, vì thế, nơi đây đón nhận rất  đông anh chị em nhập cư  đến làm ăn sinh sống, đời sống kinh tế và đời sống đạo luôn phát triển và thăng tiến nhiều mặt; công tác bác ái xã hội như: ủy lạo thăm viếng người già cô đơn, bệnh nhân khuyết tật, nạn nhân lũ lụt, thiên tai, người cơ nhỡ luôn được cha chánh xứ và HĐMV giáo xứ ưu tiên thực hiện.

Ngoài các cha chánh xứ và các cha phó được đấng bản quyền bổ nhiệm về để chăm lo đời sống đức tin của cộng  đoàn dân Chúa; Trong  giáo xứ, còn có một lực lượng giáo dân nhiệt thành cộng tác với các ngài về mọi mặt, đó là các quý chức phục vụ giáo xứ – giáo họ – giáo khu.

Lúc trước giáo xứ có 6 giáo họ, ngày 01/01/2014 giáo họ Martino đã được Tổng giáo phận nâng lên hàng giáo xứ. Hiện nay giáo xứ có 5 giáo họ. Ban Điều hành các giáo họ cộng tác với cha chánh xứ trong việc mục vụ, quản trị và phát triển nhiều mặt trong đời sống đạo.

III- TỔ CHỨC G/H – Khu

Để đức tin thêm vững vàng trong tâm hồn tín hữu, các đoàn thể tông đồ giáo dân luôn được các vị mục tử đặc biệt quan tâm.

 • Giáo họ Thăng Thiên, có 7 giáo khu, có đền thánh Vinh Sơn, là nơi giáo dân xum họp, quây quần sớm tối cầu nguyện cùng nhau. Thống kê năm 2018 giáo họ có 287 gia đình, 1158 giáo dân.
 • Giáo họ Mông Triệu có 12 giáo khu, có đài Đức Mẹ ngụ trên khu đất rộng. Là nơi tổ chức các giờ kinh nguyện và các sinh hoạt của giáo họ. Thống kê năm 2018 giáo họ có 834gia đình,/ 3505 giáo dân.
 • Giáo họ Giáng Sinh có 11 giáo khu, là một giáo họ có những công tác đặc thù của giáo xứ, đặc biệt trong mùa Vọng và Giáng sinh hằng năm. Thống kê năm 2018 giáo họ có 320 gia đình, 1795 giáo dân.
 • Giáo họ Chư Thánh có 5 giáo khu, là một trong các giáo họ rất tận tâm trong các công tác do cha chánh xứ và HĐMVG/x giao cho. Thống kê năm 2018 giáo họ có248 gia đình, 1316 giáo dân.
 • Giáo họ Phục Sinh có 7 giáo khu, theo thông lệ của Giáo họ, tổ chức các buổi đọc kinh tại các gia đình cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời vào các tối thứ Hai hằng tuần, đặc biệt trong tháng Mân Côi và tháng Các Linh Hồn. Thống kê năm 2018 giáo họ có 315 gia đình + 42 g/đ ghép, 1625 giáo dân.

Để đức tin thêm vững vàng trong tâm hồn tín hữu, các đoàn thể tông đồ giáo dân luôn được các vị mục tử đặc biệt quan tâm.

.

IV – ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

 • Năm 1964, Đoàn TNTT được cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải thành lập, cha Đaminh Nguyễn Đức Bình làm linh hướng, hiện nay có … đội viên.
 • Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm do cha cố Đa Minh Đinh Xuân Hải thành lập năm 1970, hiện nay có 7 liên toán với 536 đoàn viên.
 • Gia đình Đaminh được cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải thành lập năm 1966, với số thành viên hiện nay là 406 đv.
 • Legio Mariæ được cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải thành lập năm 1964. Hiện nay gồm 14 đội. có 166 hội viên hoạt động, 395 hội viên tán trợ, và 33 hội viên Junior.
 • Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu được Cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải thành lập năm 1963. Hiện tại, số chị em sinh hoạt thường xuyên trên 60 hội viên.
 • Hội CBMCG, Cha Giuse Vũ Viết Hà đã được sự đồng ý của Cha Chánh xứ Đa Minh Vũ Nguyên Thiều thành lập năm 1998, hiện nay hội có 621 hội viên.

Ngoài ra còn có các Hội đoàn cầu nguyện trong giáo xứ như: Gia đình Phúc Âm, Hội lòng Chúa thương xót, Hội thăng tiến hôn nhân, Gia đình Tận hiến đồng công v.v…

Hiên nay giáo xứ cũng đã thành lập các Ban mục vụ gồm có: Ban Thừa tác viên, Ban Chăm sóc bệnh nhân, Ban Bác ái Caritas, Ban Lễ sinh, Ban Giáo lý, và Ban Mục vụ truyền thông.

Giáo xứ Tân Phú có 8 ca đoàn phục vụ trong các thánh lễ của giáo xứ: Ca đoàn Giuse, ca đoàn Thánh Tâm, ca đoàn Junior, Ca đoàn Cecilia, ca đoàn HHTM, ca đoàn CBMCG, ca đoàn Thiên Thần, ca đoàn Catarina.

Trong mục tiêu và ý nghĩa của Giáo Hội Hiệp thông. (Công đồng Vatican II rất tha thiết làm thế nào để Giáo Hội, như là mầu nhiệm hiệp thông, được hiểu đúng đắn rõ ràng hơn và diễn đạt cụ thể hơn trong đời sống”.[2]). Cộng đoàn dân Chúa Gx tân Phú từng bước trở thành những người thợ làm vườn nho nhiệt thành cộng tác với vị mục tử của mình xây dựng cộng đoàn gx ngày một phát triển.

Ban Truyền Thông Gx.

V – BỔN MẠNG GIÁO XỨ 

 • Thánh Giuse Thợ Lễ kính ngày 1-5
 • Đức Mẹ vô nhiễm Lễ kính ngày 8-12

VI – QUÝ CHA PHỤC VỤ HIỆN NAY 

 • Lm Giuse Lê Hoàng – chánh xứ
 • Lm  Giuse Phạm Công Minh – Phó xứ
 • Lm. Đaminh NGuyễn Khải Tú  – Phó xứ
 • Lm. Pio X Phạm Đình Tiến      – (Phụ tá)

– Giáo Xứ có Ban Thường Vụ HĐMVGX gồm 5 vị.

– Chia thành năm Giáo họ

+ Giáo họ Chư Thánh, Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo VN
+ Giáo họ Thăng Thiên, Bổn Mạng: Chúa Thăng Thiên
+ Giáo họ Mông Triệu, Bổn Mạng: Mẹ Mông Triệu

+ Giáo họ Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
+ Giáo họ Giáng Sinh, Bổn Mạng: Chúa Giáng Sinh
+ Giáo họ Phục Sinh, Bổn Mạng : Chúa Phục Sinh

Mỗi Giáo họ chia ra các Khu giáo, mỗi Khu có vị Trưởng khu cùng với Ban điều hành giáo họ lo toan mọi công việc mục vụ trong Giáo Họ.

VII – CÁC ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

Có 10 Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành (chính thức)

+ Thiếu Nhi Thánh Thể

+ Huynh đoàn Đa Minh
+ Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm
+ Legio Mariae
+ Hiệp hội Thánh Mẫu
+ Các Bà mẹ Công giáo
+ Hội LCTX
+ Hội Tận hiến cho Đức Mẹ
+ Thăng tiến Hôn Nhân – Gia đình
+ Gia đình Phúc Âm

VIII – CÁC MỤC VỤ 

 1. + Ban Lễ Sinh
 2. + Ban Giáo Lý
 3. + Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
 4. +Ban Truyền Thông
 5. + Ban chăm sóc bệnh nhân

IX – CA ĐOÀN

Có 8 Ca đoàn các giới

+ Ca đoàn Thiếu Nhi

+ Ca đoàn Thánh Tâm
+ Ca đoàn Jounior
+ Ca đoàn Cécilia
+ Ca đoàn Giuse
+ Ca đoàn Hiệp Hội
+ Ca đoàn Catarina
+ Ca đoàn Hiền Mẫu

Hằng năm giáo xứ thường xuyên tổ chức đào tạo:

+ Các lớp Giáo lý: từ lớp 1 đến lớp 9
+ Lớp Hành trình Đức tin
+ Lớp Hành trình Vào đời
+ Lớp Giáo lý Hôn nhân: 2 khoá/năm
+ Lớp Giáo lý Dự tòng: 2 khoá/năm.

CÁC LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ GX 

Quý cha chánh xứ 

 1. + Lm Đaminh Đinh Xuân Hải : 1963 – 1972  (chánh xứ)
 2. + Cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều : 1973 – 2005  (chánh xứ)
 3. + Cha GIuse Lê Đình Quế Minh : 2005 – 2018 (chánh xứ)
 4. + Cha Giuse Lê Hoàng : 2018 …………. (chánh xứ)

Quý cha Phó xứ 

 1. Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Bình : 1965 – 1967 (Phó xứ)
 2. Linh mục Giacobe Đỗ Hữu Linh : 1967 – 1972
 3. Linh mục  Gioan Bt. Phạm Văn Hợp : 1972 – 1973
 4. Linh mục Giuse Lê Đình Quế Minh : 1973 – 1975  
 5. Linh mục Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo : 1972
 6. Linh mục Tôma Trần Quốc Phú : 1972 – 1973
 7. Linh mục Gioan Bt. Đoàn Vĩnh Phúc : 1975 – 1989
 8. Linh mục Giuse Vũ Viết Hà : 1973 – 2005
 9. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Định : ……..
 10. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thanh : ………
 11. Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Hoàng 1999 – 2002
 12. Linh mục Giuse Nguyễn Đức Trí : 2002 – 2003
 13. Linh mục Giuse Lê Hoàng : 2011 – 2012
 14. Linh mục Phêrô Nguyễn Công Tâm : 2005 – 2007
 15. Linh mục Maximo Ngô Vĩnh Hy : ………. – 2011
 16. Linh mục Gioan B. Pham Minh Đức : 2009 – 2013
 17. Linh mục Giuse Pham Văn Thới : 2012 – 2013
 18. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lãnh (2009 – 2015)
 19. Linh mục Giuse Phạm Công Minh (7/2013)
 20. Linh mục Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn (7/2015 – 2018)
 21. Linh mục Giuse Kiều Hoàng An : 2016 – 2019
 22. Lm. Pio X Phạm Đình Tiến –  2018 – ……….
 23. Lm. Đaminh Nguyễn Khải Tú : 2019 – ………..

CÁC LINH MỤC PHỤC VU HIÊN NAY 

 1. + Cha  Giuse Lê Hoàng : 2018           (chánh xứ)
 2. Cha Giuse Phạm Công Minh : 2013   (Phó xứ)
 3. Lm. Đaminh Nguyễn Khải Tú : 2019      (Phó xứ)
 4. Lm. Pio X Phạm Đình Tiến –  2018

Hiện nay có 9.000 giáo dân chính thức,

 

Video Giáo xứ – 50 năm hình thành & phát triển 

 

Gx Tân Phú – Khai mac Năm Thánh 50 NĂM thành lập 01/01/1963 – 2013

 

Tin/Bài : Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm 02.8.2018

Truyenthong/Gx. tháng 9/2018