Giáo Họ Thăng Thiên

GIÁO H THĂNG THIÊN

GIỚI THIỆU 

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ THĂNG THIÊN – Gx. TÂN PHÚ

*HÌNH THÀNH:

Sau khi thành lập giáo xứ, năm 1964 Cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải cũng đã thành lập các giáo họ. Trong đó có Giáo họ Thăng Thiên.
Bổn mạng: Chúa Thăng Thiên.
– Khẩu hiệu: Yêu thương – Phục vụ
*VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH: Phường Tân Thành Quận Tân Phú.
*VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:
– Đông giáp hang dệt Đông Nam (đường Lũy Bán Bích).
– Tây giáp giáo họ Chư Thánh (đường Nguyễn Bá Tòng).
– Nam giáp giáo họ Mông Triệu (đường Thống Nhất).
– Bắc giáp giáo họ Phục Sinh (đường Trương Vĩnh Ký).

*ĐIỂM CẦU NGUYỆN RIÊNG:
– Đền Chúa Thăng Thiên và Thánh Vicente tọa lạc ngay trung tâm giáo họ ( Phố Chợ).
*TỔ CHỨC:
– Ban Điều Hành giáo họ hiện nay gồm 3 thành viên: 1 trùm chánh, 1 trùm phó và 1 thư ký.
– Chia thành 7 giáo khu, mỗi giáo khu có một trưởng khu.
– Giáo họ Thăng Thiên, có 7 giáo khu, có đền thánh Vinh Sơn, là nơi giáo dân xum họp, quây quần sớm tối cầu nguyện cùng nhau. Thống kê năm 2018 giáo họ có 287 gia đình, 1158 giáo dân.

*SINH HOẠT:

* HỘI ĐOÀN TRONG GIÁO HỌ:
– Liên toán Phanxico Savie (GĐPTTT).
– Toán Têrêsa (CBMCG).
– Độ hoa của giáo họ: tập luyện để vào tháng hoa dâng kính Đức Mẹ cũng như các ngày lễ của giáo xứ, lễ bổn mạng của giáo họ, các em luôn có mặt để làm cho ngày lễ thêm phần long trọng.

* BĐH GIÁO HỌ QUA CÁC NHIỆM KỲ:

NHIỆM KỲ 1 Từ 1964-1967:

– Trùm chánh: Ô. Giuse Nguyễn Văn Kiến
– Trùm phó    : Ô. Giuse Nguyễn Văn Kỳ
– Thư ký        : Ô. Giuse Nguyễn Văn Bích

NHIỆM KỲ 2 Từ 1967-1969:

– Trùm chánh: Ô. Giuse Nguyễn Văn Kiệm
– Trùm phó    : Ô. Giuse Nguyễn Văn Giá
– Thư ký        : Ô. Giuse Nguyễn Văn Học
NHIỆM KỲ 3 Từ 1969-1973:

– Trùm chánh : Ô. Đaminh Cao Văn Đồng
– Trùm phó     : Ô. Đaminh Trần Đình Bảy
– Thư ký         : Ô. Giuse Đỗ Hữu Tâm

NHIỆM KỲ 4 Từ 1973-1983:

– Trùm chánh : Ô. Đaminh Nguyễn Văn Khiêm
– Trùm phó     : Ô. Giuse Bùi Hoàng Thái
– Thư ký         : Ô. Giuse Phạm Minh Quý
– Thủ quỹ        : Ô. Giuse Nguyễn Văn Thức

NHIỆM KỲ 5 Từ 1983-1986:

– Trùm chánh : Ô. Đminh Trần Đình Bảy
– Trùm phó     : Ô. Giuse Nguyễn Văn Toàn
– Thư ký         : Ô. Gioan Nguyễn Đức Thận

NHIỆM KỲ 6 Từ 1986-1991:

– Trùm chánh : Ô. Giuse Nguyễn Văn Thạch
– Trùm phó     : Ô. Vinh Sơn Vũ Hữu Lạng
– Thư ký         : Ô. Gioakim Nguyễn Trọng Phan

NHIỆM KỲ 7 Từ 1991-1994:
– Trùm chánh : Ô. Đaminh Trần Văn Bút
– Trùm phó     : Ô. Gioakim Nguyễn Trọng Phan
-: Thư ký         : Ô. Đaminh Đinh Ngọc Oánh

NHIỆM KỲ 8 Từ 1994-1997:
– Trùm chánh : Ô. Gioakim Nguyễn Trọng Phan
– Trùm phó      : Ô. Giuse Trần Văn Dương
– Thư ký          : Ô. Đaminh Trần Quang Khuynh

NHIỆM KỲ 9 Từ 1998-2003:

– Trùm chánh : Ô. Vicente Đinh Văn Cao
– Trùm phó     : Ô. GiuseTrần Văn Dương
– Trùm phó     : Ô. Augustino Nguyễn Văn Thái
– Thư ký         : Ô. Giuse Nguyễn Văn Thăng
– Thư ký          : Ô. Giuse Nguyễn Duy Thịnh

NHIỆM KỲ 10 Từ 2003-2007:

– Trùm chánh : Ô. Augustino Nguyễn Văn Thái
– Trùm phó      : Ô. Đaminh Ngô Văn Tình
– Thư ký          : Ô. Gioakim Nguyễn Hoàng Hải

NHIỆM KỲ 11 Từ 2007-2011, Lưu nhiệm 2 năm 2011-2013:

– Trùm chánh: Ô. Augustono Nguyễn Văn Thái
– Trùm phó    : Ô. Giuse Trần Đình Bình
– Thư ký         : Ô. Gioakim Nguyễn Hoàng Hải

(*** Chúng tôi đang chờ cập nhật thông tin này !)

Xem Album: Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên 2017

Album : Khánh thành Đền Thánh Vinh Sơn – 30/3/2016

Album : Gh Thăng Thiên mừng BM 2016

BẢN TIN :  Lễ Khánh thành Đền Thánh Vincente Ferrier