Ca Đoàn Hiệp Hội

CA ĐOÀN HIỆP HỘI GIÁO XỨ TÂN PHÚ

I- GIỚI THIỆU

[………………………………….]

(*** Chúng tôi đang chờ cập nhật thông tin này !)

LƯỢC SỬ – GIA ĐÌNH HIỆP HÔI THÁNH MẪU

CĐ HH mừng  49 năm linh mục cha linh hướng Giuse Lê Đình Quế Minh

 

 

Xem Album : Hiệp Hội TM mừng BM 8/12/2017