Giáo Họ Giáng Sinh

Giáo Họ Giáng Sinh

GIỚI THIỆU 

*HÌNH THÀNH:

Sau khi thành lập giáo xứ, năm 1964 Cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải cũng đã thành lập các giáo họ. Trong đó có Giáo họ Giáng Sinh.

– Bổn mạng: Chúa Giáng Sinh.

– Lễ kính ngày 25/12

– Khẩu hiệu: Hiệp nhất – Yêu thương

    + Vị trí hành chính: phường Tân Thành, quận Tân Phú.

+ Vị trí địa lý:

– Đông giáp giáo họ Chư Thánh (đuờng Nguyễn Xuân khoát).

– Tây giáp giáo xứ Mactinô (đường Dây điện cao thế).

– Nam giáp giáo họ Mông Triệu (đường Thống Nhất).

– Bắc giáp giáo họ Phục Sinh (đường Trương Vĩnh Ký).

     *TỔ CHỨC:

         – Ban Điều Hành giáo họ hiện nay gồm: 4 thành viên.

– Chia thành 11 giáo khu, mỗi giáo khu có một vị trưởng khu.

– Giáo họ Giáng Sinh có 11 giáo khu, là một giáo họ có những công tác đặc thù của giáo xứ, đặc biệt trong mùa Vọng và Giáng sinh hằng năm. Thống kê năm 2018 giáo họ có 320 gia đình, 1795 giáo dân.

*SINH HOẠT:

– Ngay từ những năm đầu thành lập, giáo họ Giáng Sinh đảm trách Lễ Chúa Giáng Sinh của giáo xứ, vì là lễ bổn mạng của giáo họ. Giáo họ luôn duy trì, thực hiện và trang trí hang đá năm sau trang trọng  hơn năm trước.

– Khi có người trong giáo họ qua đời, Quí chức tân cựu, các Trưởng khu và cộng đoàn đến phúng viếng, chia sẻ cầu nguyện và giúp đỡ nhà hiếu lúc tang gia bối rối.

– BĐH Giáo họ luôn hoàn thành mọi công tác do Cha chánh xứ cũng như BTV/HĐMV Giáo xứ phân nhiệm.

– Giáo họ có đội hoa được các Ông Bà quản nhiệt tình chăm sóc, đặc biệt là tháng Hoa và Lễ Bổn mạng của giáo họ. Các em cũng được giáo họ trang bị đồng phục rất xinh xắn.

* BĐH GIÁO HỌ QUA CÁC NHIỆM KỲ:

NHIỆM KỲ 1 Từ 1964-1968:   – Trùm chánh: Ô. Giuse Phạm Văn Kim

– Trùm phó    : Ô. Gioan B. Vũ Văn Phú

– Thư ký        : Ô. Phanxicô Assisi Lê Duy Huân

NHIỆM KỲ 2 Từ 1968-1972:   – Trùm chánh: Ô. Giuse Phạm Văn Kim

– Trùm phó    : Ô. ……………………………… Bách

– Thư ký        : Ô. Phanxicô Assisi Lê Duy Huân

NHIỆM KỲ 3 Từ 1972-1976:   – Trùm chánh : Ô. Micae Nguyễn Tiến Kha

– Trùm phó     : Ô. Giuse Lương Văn Ngọ

– Thư ký         : Ô. Giuse Nguyễn Đức Thanh

NHIỆM KỲ 4 Từ 1976-1981:   – Trùm chánh : Ô. Giuse Lương Văn Ngọ

– Trùm phó     : Ô. Đaminh Nguyễn Ngọc Khôi

– Thư ký         :

NHIỆM KỲ 5 Từ 1981-1991:   – Trùm chánh : Ô. Giuse Nguyễn Văn Ban

– Trùm phó     : Ô. Đaminh Nguyễn Thành Lạc

– Thư ký         : Ô. Giuse Vũ Hữu Phán

NHIỆM KỲ 6 Từ 1991-1994:   – Trùm chánh : Ô. Đaminh Nguyễn Thành Lạc

– Trùm phó     : Ô. Antôn Trần Văn Hòa

– Thư ký         : Ô. Phanxicô Xaviê Ninh Quang Oanh

NHIỆM KỲ 7+8 Từ 1994-1997 + 1997-2000:

– Trùm chánh : Ô. Giuse Vũ Hữu Phán

– Trùm phó 1  : Ô. Đaminh Trần Mạch

– Trùm phó 2  : Ô. Phêrô Đinh Viết Khuông

– Thư ký         : Ô. Giuse Phạm Văn Minh

NHIỆM KỲ 9 Từ 2000-2003:   – Trùm chánh : Ô. Gioan B. Lê Văn Toàn (2000-2001)

– Trùm chánh : Ô. Phêrô Nguyễn Văn Kiến

– Trùm phó1   : Ô. Giuse Trần Ức

– Trùm phó 2  : Ô. Simon Hoàng Kim Đức

– Thư ký          : Ô. Giuse Nguyễn Thanh Phú

 

NHIỆM KỲ 10 Từ 2003-2007: – Trùm chánh : Ô. Phêrô Nguyễn Văn Kiến

– Trùm phó 1 : Ô. GiuseTrần Văn Úy

– Trùm phó 2 : Ô. Gioan B. Nguyễn Xuân Trường

– Thư ký         : Ô. Giuse Nguyễn Thanh Phú

NHIỆM KỲ 11 Từ 2007-2011, Lưu nhiệm 2 năm 2011-2013:

– Trùm chánh: Ô. Giuse Trần Văn Úy

– Trùm phó 1 : Ô. Giuse Nguyễn Thanh Phú

– Trùm phó 2 : Ô. Gioakim Đinh Đăng Việt

– Thư ký         : Ô. Giuse Vũ Khánh Hòa

 

NHIỆM KỲ 12 Từ 2013-2020: – Trùm chánh : Ô. Phêrô Hoàng Công Đề

– Trùm phó 1 : Ô. Antôn Phạm Văn Đông

– Trùm phó 2 : Ô. Giuse Nguyễn Thanh Phú

– Thư ký         : Ô. Phêrô Phạm Thanh Thủy

 

 

Album : Giáo họ GS mừng BM NOEL 2016

Tin/Bài : Giáo Họ Giáng Sinh mừng BM 2015 

Album : Giáo Họ GS mừng Giáng Sinh 2013

Album : Giáo Họ Giáng Sinh Mừng lễ Giáng Sinh 2010 – December 25, 2010