Giáo Họ Mông Triệu

 

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU – Gx. TÂN PHÚ

GIỚI THIỆU

*HÌNH THÀNH:
Sau khi thành lập giáo xứ, năm 1963 Cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải cũng đã thành lập các giáo họ. Giáo họ Mông Triệu được thành lập ngày Lễ Đức Mẹ Linh hồn và xác lên trời 15.8.1963.
– Thánh bổn mạng: Mông Triệu.
–     Lễ kính vào ngày 15/8
–     Khẩu hiệu: Quên mình để phục vụ an hem.
*VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH: P. Tân Thành, P. Phú Thọ Hòa và P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú.
*VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:
– Đông giới hạn với đường Âu Cơ (giáp giáo xứ Phú Thọ Hòa).
– Tây giới hạn với hẻm 196 Vườn Lài
– Nam giới hạn với đường Thoại Ngọc Hầu (giáp giáo xứ Thiên Ân).
– Bắc giáp giáo họ Giáng Sinh (nửa đường Thống Nhất).
*TỔ CHỨC:
– Ban Điều Hành giáo họ hiện nay gồm 4 thành viên vị: 1 trùm chánh, 2 trùm phó và 1 thư ký.
– Giáo họ được chia thành 12 giáo khu, mỗi giáo khu có một trưởng khu và một phó khu.
– Giáo họ Mông Triệu có 12 giáo khu, có đài Đức Mẹ ngụ trên khu đất rộng. Là nơi tổ chức các giờ kinh nguyện và các sinh hoạt của giáo họ. Thống kê năm 2018 giáo họ có 834gia đình,/ 3505 giáo dân.

*SINH HOẠT:

– Từ những năm đầu thành lập, giáo họ đã cố gắng từng bước đưa giáo họ đi lên, ban đầu chỉ có một số giáo dân gọi là “xóm mắm” nay giáo họ đã trai dài racác khu vực phụ cận như phường Phú Thọ Hòa, Hòa Thạnh… Những người nhập cư cũng đến khá đông, nay ở mai đi nên số gia đình không nắm chính xác được..
– Khi có người qua đời, quí chức tân cựu đến phúng viếng nhất là khu sở tại, báo cho các khu bạn để giúp đỡ nhà hiếu lúc tang gia đau buồn.
– Luôn hoàn thành các công tác do Cha chánh xứ cũng như BTV/HĐMV giáo xứ phân chia.
– Từ năm 1991 – 1997 đã thành lập được hai liên toán thuộc GĐPTTT là liên toán Phaolô và Phêrô, các liên toán này đọc kinh vào mỗi thứ Tư hằng tuần.
– Trước năm 1975 Legio Mariae chỉ có hai Praesidia là: Bạn Chúa Ngôi Ba và Thông ơn Thiên Chúa. Nay đã chia được các Pr. Nữ Vương Gia Đình Truyền Tin, Lộ Đức.

 

 

* BĐH GIÁO HỌ QUA CÁC NHIỆM KỲ:

NHIỆM KỲ 1 Từ 1963-1966:   – Trùm chánh: Ô. Dom Nguyễn Văn Phúc
– Trùm phó    : Ô. Jos Trịnh Văn Nhượng
– Thư ký        : Ô. Vinc Nguyễn Văn Giảng
– Quản giáo   : Ô. Jos Vũ Văn Hương
NHIỆM KỲ 2 Từ 1967-1970:   – Trùm chánh: Ô. Jos Hồ Ngọc Hộ
– Trùm phó    : Ô. Jos Vũ Văn Hương
– Thư ký        : Ô. Jos Vũ Văn Nhân
NHIỆM KỲ 3 Từ 1970-1973:   – Trùm chánh : Ô. Jos Bùi Văn Thảo
– Trùm phó     : Ô. Jos Vũ Văn Hương
– Thư ký         : Ô. Jos Nguyễn Huệ Mỹ
NHIỆM KỲ 4 Từ 1973-1976:   – Trùm chánh : Ô. Dom Hoàng Văn Bốc
– Trùm phó     : Ô. Vinc Trần Văn Đốc
– Thư ký         :  Ô. Gioakim Nguyễn Văn Tình
– Quản giáo    :  Bà Quản Nhiệm
NHIỆM KỲ 5 Từ 1976-1979:   – Trùm chánh : Ô. Gioakim Trần Văn Ngọ
– Trùm phó     : Ô. Jos Nguyễn Tụ
– Thư ký         : Ô. Pet Hoàng Văn Thông
NHIỆM KỲ 6 +7 Từ 1979-1981 + 1981-1984
:   – Trùm chánh : Ô. Jos Nguyễn Tụ
– Trùm phó     : Ô. Vinc Lê Văn Huy
– Thư ký         : Ô. Pet Hoàng Văn Thông
– Quản giáo    : Bà quản Thùy
NHIỆM KỲ 8+9 Từ 1984-1987 + 1987-1991:
– Trùm chánh : Ô. Vinc Lê Văn Huy
– Trùm phó     : Ô. Dom Bùi Thân
– Thư ký         : Ô. Vinc Đinh Minh Mẫn
NHIỆM KỲ 10 Từ 1991-1994:
– Trùm chánh : Ô. Pet Hoàng Văn Thông
– Trùm phó1   : Ô. Jos Đào Cao Luận
– Thư ký         : Ô. Vinc Đinh Minh Mẫn
– Quản giáo    : Ô. Jos Lý Hắc Thoan

NHIỆM KỲ 11 Từ 1994-1998: – Trùm chánh : Ô. Pet Hoàng Văn Thông
– Trùm phó 1 : Ô. Jos Đào Cao Luận
– Trùm phó 2 : Ô. Vinc Đinh Minh Mẫn
– Thư ký         : Ô. Jos Phạm Văn Ninh

NHIỆM KỲ 12 Từ 1998-2003: – Trùm chánh : Ô. Dom Bùi Thân
– Trùm phó 1 : Ô. Vinc Đinh Minh Mẫn
– Trùm phó 2 : Ô. Jos Phạm Văn Ninh
– Thư ký         : Ô. Dom Trần Quốc Hùng
–  Ban quản giáo : Bà quản Kỷ
NHIỆM KỲ 13 Từ 3003-2007: – Trùm chánh : Ô. Jos Phạm Văn Ninh
– Trùm phó 1 : Ô. Philip Jac Nguyễn Đức Tâm
– Trùm phó 2 : Ô. Ign Đặng Phúc Khoái
– Thư ký         : Ô. Fx. Phạm Hồng Nguyên
NHIỆM KỲ 14 Từ 2007-2011, Lưu nhiệm 2 năm 2011-2013:
– Trùm chánh: Ô. Jos Phạm Văn Ninh
– Trùm phó 1 : Ô. Philip Jac Nguyễn Đức Tâm
– Trùm phó 2 : Ô. Fx. Phạm Hồng Nguyên
– Thư ký         : Ô. Dom Hà Văn Luật

(*** Chúng tôi đang chờ cập nhật thông tin này !)

Videoclip – Giáo Họ Mông Triệu mừng BM 2018

Album – Giáo Họ Mông Triệu mừng BM 2017

Video – Giáo Họ Mông Triệu mừng lễ Mẹ Lên Trời 2016

Xem Album : Gx Tân Phú lễ Mẹ Lên Trời 2016

Tin/Bài – GH Mông Triệu mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời BM 2015

Xem Album – Giáo họ Mông Triệu BM 2010