Giáo Họ Phục Sinh

GIỚI THIỆU 

  Giáo Họ: PHỤC SINH – Giáo Xứ TÂN PHÚ  

  1. Ngày thành lập: Năm 1963
  2. Do Linh Mục quản nhiệm : Cha Đa Minh Đinh Xuân Hải

III. Ban Điều Hành qua  các nhiệm kỳ :Từ năm thành lập 1963

*-Nhiệm kỳ thứ 1: Từ năm 1963 đến 1965 .

1- Ông: Giuse: Nguyễn Văn Nhĩ  làm Trùm Chánh

2- Ông Giuse Nguyễn Văn Cần Trùm Phó.

3- Ông: Antôn. Đinh Hữu Nhân Thơ Ký

 *- Nhiệm kỳ thứ 2: Từ năm 1965 đến  1970. 

1- Ông: Giuse  Nguyễn văm Tùng  Trùm Chánh

2- Ông Ký. Trùm Phó.

3- Ông Sủng Làm Thơ Ký

 *- Nhiệm kỳ thứ 3: Từ năm 1970 đến 1982.

1- Ông: Phêrô Vũ Xuân Tùng Trùm Chánh.

2- Ông: Giuse Đinh Quang Khải Trùm Phó.

 *- Nhiệm kỳ thứ 4:Từ năm 1982 đến 1993.  

1- Ông: Đaminh Vũ Cao Trùm Chánh

2- Ông Giuse Đinh Văn Yêm TRùm Phó.

3- Ông Laurenso. Chu Giáo Huấn Thơ Ký

 *- Nhiệm Kỳ thứ 5: Từnăm 1993 đến1996.

1- Ông: Đaminh Vũ Xuân Oai  Trùm Chánh

2- Ông Giuse. Nguyễn Văn Luyện Trùm Phó.

3- Ông Giuse Đoàn Đức Vinh Thơ Ký

 * Nhiệm Kỳ thứ 6: Từ năm 1996 đến 2002 

1- Ông Giuse Nguyễn Văn Luyện làm Trùm Chánh

2- Ông Giuse Bùi Văn Phúc Trùm Phó.

3- Ông Bênaventue Nguyễn  Đức Thiệp Thơ Ký

*- Nhiềm kỳ thứ 7: Từ năm 2002 đến 2004.

1- Ông Giuse Đinh Quang Khải  Trùm Chánh

2- Ông Giuse Lê Thanh Nghị Trùm Phó.

3- Ông Đaminh Trần Quang Khuynh Thơ Ký

 *- Nhiệm Kỳ thứ 8:Từ 2004 dến 2007.

1-Ông Giuse Lê Thanh Nghị Trùm Chánh.

2- Ông Giuse Trần Hữu Long Long Trùm Phó.

3- Ông Phanxicô Vũ Đình Thành Trùm Phó

  *- Nhiệm kỳ thứ 9: Từ 2007 đến 2011.

1- Ông Hilariô. Nguyễn Thế Quang Trùm Chánh

2- Ông Đaminh Trần Quang Khuynh Trùm Phó.

3- Ông Micae Nguyễn Duy Hưng Thơ Ký

IV- Số thành viên trong Giáo Họ : 2018 giáo họ có 315 gia đình + 42 g/đ ghép, 1625 giáo dân.

V- Linh Mục đồng hành:  Giuse. Lê Hoàng

VI- Nhận Chúa Phục Sinh làm Bổn Mạng Giáo Họ :  Kính vào tháng 4 hằng năm.

VI- Quá trình hình thành và phát triển:

Từ năm : 1963 với 20 gia đình,  quá trình phát triển trải qua chín nhiệm kỳ BCH, với biết  bao thăng trầm, cho đến ngày hôm nay

  • Giáo họ Phục Sinh có 7 giáo khu, theo thông lệ của Giáo họ, tổ chức các buổi đọc kinh tại các gia đình cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời vào các tối thứ Hai hằng tuần, đặc biệt trong tháng Mân Côi và tháng Các Linh Hồn. Thống kê năm 2018 giáo họ có 315 gia đình + 42 g/đ ghép, 1625 giáo dân.

VIII – Lịch sinh hoạt- phục vụ

Theo thông lệ của Giáo Họ, đọc kinh vào tối thứ hai hằng tuần. Đặc biệt là tháng Mân Côi và các Linh Hồn, và những ngày giỗ của Quý Chức, Ân nhân. Ngoài ra trong Giáo Họ còn có các ĐT/CGTH : Liên Toán gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm đọc kinh vào tối thứ tư, tối thứ năm hằng tuần. Toán Mẹ Thiên Chúa của các BMCG đọc kinh vào tối thứ ba hằng tuần, riêng giáo Khu 7 nhận Thánh Giuse làm Bổn Mạng của Giáo Khu, đọc kinh trong Khu vào tối thứ sáu hằng tuần.

(*** Chúng tôi đang chờ cập nhật thông tin này !)

GH Phục Sinh mừng BM 2016

GH Phục Sinh mừng BM 2012

Xem Album : Giáo Họ Phục Sinh mừng Bổn Mạng 2018

Bản Tin : GH Phục Sinh mừng lễ BM 2018

Album : Giáo Họ PS  Phục Vụ Tuần Thánh 2017

Tin/Bài : Giáo Họ Phục Sinh mừng BM 2016

Album : Giáo Họ PS mừng BM 2016 

Album : Giáo Họ PS mừng BM 2015

Album : Giáo Họ PS mừng Đại Lễ Phục Sinh 2011