Gia Đình Đa Minh

GIỚI THIỆU 

  SƠ LƯỢC VỀ HUYNH ĐOÀN ĐA MINH G/X TÂN PHÚ

A.    Đoàn thể : Huynh Đoàn Đa Minh

1.      Ngày thành lập : năm 1966

2.      Do Linh Mục quản nhiệm: Đa Minh Đinh Xuân Hải

3.      Ban điều hành các nhiệm kỳ (Những NK gần đây)

a.  Đoàn trưởng Giuse Võ Văn Gia 2 nhiệm kỳ từ 1977 đến 1983

b. Đoàn trưởng Đa Minh Vao Văn Đồng 2 nhiệm kỳ từ 1983 đến 1989

c.  Đoàn trưởng Augustino Đoàn Văn Đinh 3 nhiệm kỳ từ 1989 đến 1998

d. Đoàn trưởng Inhaxio Nguyễn Hữu Đôn 3 nhiệm kỳ từ 1998 đến 2007

e.  Đoàn trưởng Phanxico Nguyễn Văn Khoan nhiệm kỳ từ 2007 đến 2010

4.      Số thành viên : 462 đoàn viên

5.      Linh Mục đồng hành :Chánh Xứ Linh Hướng Giuse Lê Đình Quế Minh

6.      Bổn mạng : Đức Mẹ Mân Côi kính ngày : 07/10 hàng năm

7.      Quá trình hình thành và phát triển

Từ năm :

Huynh đoàn Đa Minh thành lập năm 1966, Linh Mục Chánh Xứ Linh Hướng Đa Minh Đinh Xuân Hải từ năm 1966 – 1973. Ban phục vụ lâm thời đứng đầu là đoàn trưởng khóa 1 ông Tô Ma Nguyễn Văn Quý từ năm 1966 đến năm 1968, ban phục vụ khóa 2, khóa 3, khóa 4 ông Giuse Lê Bá Tinh năm 1968 – 1977 Linh mục chánh xứ linh hướng Đa Minh Vũ Nguyên Thiều từ năm 1973 – 2005 ban phục vụ khóa 5, khóa 6 Giuse Vũ Văn Gia 1977 – 1983 ban phục vụ khóa 7, khóa 8 Đa Minh Cao Văn Đồng 1983 – 1989, ban phục vụ khóa 9, khóa 10, 11 Ô. Augustino Đoàn Văn Định 1989 đến 1998, ban phục vụ khóa 12, khóa 13, khóa 14 Ô. Inhaxio Nguyễn Hữu Đôn 1998 đến 2007, Linh mục chánh xứ linh hướng Giuse Lê Đình Quế Minh năm 2005, ban phục vụ khóa 14 Inhaxio Nguyễn Hữu Đôn 2004 đến 2007, ban phục vụ khóa 15 Phanxico Nguyễn Văn Khoan nhiệm kỳ 2007 – 2010.

8.      Lịch sinh hoạt – phục vụ:

Nguyện kinh phụng vụ hằng ngày lúc 13h30 đến 24h30 Chúa nhật đầu tháng, nguyện kinh phụng vụ, dự Chầu Thánh Thể, ngày 13 hằng tháng kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra nguyện kinh lúc 12 đến 13h, thứ tư, thứ năm, hàng tuần sau giờ kinh, đọc Lời Chúa, Chúa nhật tới chia sẻ Lời Chúa, Hằng tháng đi thăm anh chị em đau yếu và bác ái, thứ bảy cuối tháng họp ban phục vụ và 10 chi, sau giờ kinh để trao đổi chia sẻ giúp nhau phục vụ tốt hơn, hằng năm có mở khóa học 1 tháng cho anh chị em vào năm tập, khấn tạm, khấn vĩnh viễn vào đầu tháng 9

                                                                     G/x Tân Phú ngày.31….tháng.8..năm 2010

       Cha Chánh Xứ                                                                         Ban Điều Hành

              Duyệt Y                                                                            Đoàn Trưởng

Giuse Lê Đình Quế Minh                                                       Phanxico Nguyễn Văn Khoan   

(*** Chúng tôi đang chờ cập nhật thông tin này !)   

 

   NGÀY HỘI VIÊN TUYÊN KHẤN LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI : 7- 10-2010

……………………………………………………..

……………………………………………………..