Ca Đoàn Catarina

 CA ĐOÀN CATARINA 

I- GIỚITHIỆU 

Được sự khích lệ và chuẩn y của cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều – nguyên là Linh mục chánh xứ Tân Phú – Ca Đoàn đã được thành lập vào ngày 29/04/1998.

1.      Các thành viên của Ca Đoàn: khi thành lập Ca Đoàn chỉ có 20 ca viên, hiện nay đã phát triển được 50 ca viên. Trong đó:

·        Cựu ca trưởng:

–   Ông Giuse Nguyễn Đình Tuấn ( Tập hát từ năm 1998-1999).

–   Ông Giuse Nguyễn Thái Sơn ( Tập hát từ năm 1999-2000).

–   Ông Giuse Trần Văn Sự ( Tập hát từ năm 2000-2009).

–   Ông Giuse Nguyễn Văn Sơn ( Tập hát từ năm 2009).

–   Ông Giuse Hoàng Minh Thông ( Tập hát từ tháng 10 năm 2009).

·        Đệm đàn:

–   Cô Maria Lê Thị Bạch Yến ( Đàn chính).

–   Cô Maria Đoàn Hoài Phương Thanh ( Đàn phụ).

–   Ông Giuse Nguyễn Văn Sử ( Đàn chính).

·        Điều chỉnh âm thanh:

–   Ông Giuse Trần Văn Bắc ( Chính).

–   Ông Hêrônimô Nguyễn Văn Minh ( Phụ).

–   Ông Phêrô Vũ Văn Thưởng ( Trông coi âm thanh).

·  Ban điều hành:

–   Đoàn trưởng : Bà Maria Nguyễn Thị Ngoan.

–   Đoàn phó : Ông Phêrô Vũ Văn Thưởng.

–   Thư ký : Bà Maria Vũ Thị Thoi.

–   Thủ Quỹ: Bà Maria Ngô Thị Phương Lan .

2.      Ca Đoàn đã đào tạo được:Với mong muốn có những tầng lớp thừa kế trong tương lai, Ca Đoàn đã động viên khích lệ và hỗ trợ các ca viên tham gia những lớp học ca trưởng. đệm đàn,… phục vụ cho sinh hoạt của ca đoàn. Kết quả bước đầu:

–   Ông Giuse Nguyễn Văn Sơn (lớp ca trưởng).

–   Ông Giuse Trần Bá Long ( lớp đệm đàn).

3.      Thiết bị phục vụ việc tập hát lễ của Ca Đoàn

–   1 cây đàn Organ Yamaha PSR-300.

–   1 dàn âm thanh ( khoảng 35 triệu).

SINH HOẠT CHÍNH CỦA CA ĐOÀN CATARINA HIỆN NAY

–   Phục vụ các Thánh lễ của giáo xứ và của Huynh đoàn Đaminh.

–   Tập hát cào các tối 2-4-6 hành tuần.

–   Tổng số ca viên: khoảng 50 người.

–   Độ tuổi của ca viên: khoảng từ 40-65 tuổi.

 

(*** Chúng tôi đang chờ cập nhật thêm thông tin này !)