Các linh mục phục vụ giáo xứ

CÁC LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ GIÁO XỨ 

Quý cha chánh xứ 

 1. + Lm. Đaminh Đinh Xuân Hải : 1963 – 1972  (chánh xứ)
 2. + Lm. Đaminh Vũ Nguyên Thiều : 1973 – 2005  (chánh xứ)
 3. + Lm.  GIuse Lê Đình Quế Minh : 2005 – 2018 (chánh xứ)
 4. + Lm. Giuse Lê Hoàng : 2018 …………. (chánh xứ)

Quý cha Phó xứ 

 1. Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Bình : 1965 – 1967 (Phó xứ)
 2. Linh mục Giacobe Đỗ Hữu Linh : 1967 – 1972
 3. Linh mục Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo : 1972
 4. Linh mục  Gioan Bt. Phạm Văn Hợp : 1972 – 1974
 5. Linh mục Tôma Trần Quốc Phú : 1972 – 1973
 6. Linh mục Giuse Vũ Viết Hà : 1973 – 2005
 7. Linh mục Giuse Lê Đình Quế Minh : 1973 – 1975  
 8. Linh mục Gioan Bt. Đoàn Vĩnh Phúc : 1975 – 1989
 9. Linh mục Giuse Đinh Quang Thịnh : 1994 – 1995
 10. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thanh : 1992 ——-
 11. Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Hoàng 1999 – 2002
 12. Linh mục Giuse Nguyễn Đức Trí : 2002 – 2003
 13. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Định : 2003 – 2005
 14. Linh mục Giuse Lê Hoàng : 2011 – 2012
 15. Linh mục Phêrô Nguyễn Công Tâm : 2005 – 2007
 16. Linh mục Maximo Ngô Vĩnh Hy : 2007 – 2011
 17. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lãnh (2009 – 2016)
 18. Linh mục Gioan B. Pham Minh Đức : 2009 – 2013
 19. Linh mục Giuse Pham Văn Thới : 2012 – 2013
 20. Linh mục Giuse Phạm Công Minh (7/2013 – 2019)
 21. Linh mục Batôlômeô Nguyễn Hoảng Tú : 2014 – 2015 
 22. Linh mục Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn (7/2015 – 2018)
 23. Linh mục Giuse Kiều Hoàng An : 2016 – 2019
 24. Lm. Đaminh Nguyễn Khải Tú  : 2019 – ………
 25. Lm. Giuse Trịnh Vĩnh Phúc : 2020 – ………..
 • – Thầy Giuse Nguyễn Đức Thuận (Giúp xứ 2018 – 2019) 

 

CÁC LINH MỤC PHỤC VU HIÊN NAY 

 1. + Lm.  Giuse Lê Hoàng : 2018           (chánh xứ)
 2. Lm.  Đaminh Nguyễn Khải Tú – 2019       (Phó xứ)
 3. Lm. Pio X Phạm Đình Tiến (phụ tá 2018)
 4. Lm. Giuse Trịnh Vĩnh Phúc : 2020