LỜI CHÚA Thứ Ba 2/10/2018

Mùa Thường Niên
Ngày 02 tháng 10

Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ

   Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a

“Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”.

Bài trích sách Xuất Hành.

Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn th


ận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

   Ðáp Ca: Tv 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường (c. 11).

Xướng: 1) Bạn sống tro

ng sự che chở của Ðấng Tối Cao; bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là chiến luỹ nơi con nương náu; lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài”. – Ðáp.

2) Vì Chính Người sẽ cứu b

ạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Người sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Người, và dưới cánh Người, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Người là mã giáp và khiên thuẫn. – Ðáp.

3) Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn e ngại mũi tên ban ngày bay tới; không còn sợ quan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại. – Ðáp.

4) Tai nạn không đến gần đ

ược bạn, và oan ương không bén bảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa đã lệnh cho thiên thần Người săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. – Ðáp

Alleluia: Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! – Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. – Alleluia.

   Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10

“Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, cá

c con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

Ðó là lời Chúa

   Suy niệm

Lời Chúa hôm nay cho thấy sự khác nhau giữa cách nhìn của con người và của Thiên Chúa: kẻ bé mọn đối với con người có thể lại là kẻ lớn nhất trong Nước Thiên Chúa. Theo cách nhìn của Chúa Giê-su, kẻ bé mọn chính là những con người đơn hèn, nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi. Họ là những con người dễ bị khinh miệt và lãng quên trong xã hội. Qua dụ ngôn con chiên lạc, Chúa Giê-su đã cho ta thấy chiều kích cá vị của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đó không chấp nhận mất một vì chín mươi chín. Vì mỗi con người đều là một đối tượng trọn vẹn của tình yêu Ngài.

Với sự phát triển của xã hội hôm nay, con người dễ có cách nhìn lệch lạc đối với người khác. Nhiều khi ta đồng hóa phẩm giá của một con người với những giá trị vật chất như tiền, tài hay địa vị… Ta dễ coi thường những người không có những giá trị vật chất đó. Khi kính trọng một người giàu, nhưng lại coi khinh một người nghèo khổ, đó là ta đang vật chất hóa phẩm giá của con người. “Chớ khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này”, lời cảnh giác xưa của Chúa Giê-su càng mạnh mẽ hơn trong xã hội hiện đại hôm nay.

   Cầu nguyện

Lạy Chúa, còn biết bao nhiêu người ở khắp nơi trên thế giới chưa được tôn trọng trong phẩm giá của một con người. Chính con người đang là kẻ thù ghê gớm nhất của chính phẩm giá mình. Xin cho mọi người ý thức rằng phẩm giá của con người không hệ tại ở những gì họ có, nhưng hệ tại ở chỗ họ là con người và là con cái Chúa. Qua đó, xin giúp chúng con biết kính trọng anh chị em mình, đặc biệt là đối với những anh chị em bé mọn. Amen.