Hội Lòng Chúa Thương Xót

 

GIÁO XỨ TÂN PHÚ
HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
— V —

SƠ LƯỢC – HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN ĐOÀN THỄ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

A – HÌNH THÀNH HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Hội Lòng Chúa Thương Xót ban đầu được quy tụ một số giáo dân thành nhóm cầu nguyện tự phát, Tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót, qua các buổi cầu nguyện chung và biểu lộ lòng yêu mến của một số anh chị em trong Giáo xứ từ năm 2000.

 

Đến tháng 4/2011, dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng Giuse Lê Hoàng, Hội Lòng Chúa Thương Xót chính thức được công nhận và thành lập tại giáo xứ, số hội viên ban đầu là 78 hội viên.
Trải qua 8 năm hoạt động, Hội Lòng Chúa Thương Xót theo đường hướng hoạt động của Phong trào sùng kính LCTX bắt đầu từ năm 2001 tại Việt Nam, đến nay đã lan rộng khắp nước.

I- TÔN CHỈ
Quyết tâm thực hiện Lòng Thương Xót của Chúa với bản thân, gia đình, cộng đoàn và xã hội qua thực hiện 14 mối thương người. “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7)
II.   MỤC ĐÍCH
Đây là Cộng đoàn giáo dân có mục đích sống tốt đạo đẹp đời.
1.    Trước tiên thánh hóa bản thân và gia đình mình.
2.    Tiến đến cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, thực hành LCTX đối với tha nhân.
3.    Loan truyền LCTX cho tất cả mọi người không phân biệt lương giáo.
III.     LINH ĐẠO
Nhờ Chúa Thánh Thần hằng ngày cộng đoàn cố gắng sống “3 chữ T”:
1.    Thỉnh cầu LCTX bằng cách lần chuỗi LCTX lúc 3 giờ chiều.
2.    Tín thác vào LCTX mọi sự, mọi lúc.
3.    Thực hành LCTX đối với mọi người.
Khẩu hiệu của cộng đoàn: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.

B –  CHA LINH HƯỚNG

  • Cha Giuse Lê Hoàng : 2011 – 2012 
  • Cha Giuse Phạm Văn Thới : 2012 – 2013
  • Cha Giuse Phạm Công Minh : 2013 – …….

C-  HỘI VIÊN : – Số Hội viên: 178 người (trong đó 50 hội viên sinh hoạt thường xuyên)

D – BAN ĐIỀU HÀNH

Họ Tên Chức Vụ
1 – Maria Teresa Trần Thị Mai Hoa – Hội trưởng  – DĐ : 090 818 8627
2 – Maria Nguyễn Thị Nguyên Hội phó – Thư Ký – DĐ : 0128 414 9790
3 – Maria Phạm Thị Ngoan Hội phó – Thủ Quỹ  – DĐ : 091 566 6309

E – HOẠT ĐỘNG
– Tông đồ cầu nguyện
– Từ 13h3015h00 mỗi ngày: Giờ kinh Mân côi, Chầu Thánh Thể và giờ kinh kính Lòng Thương Xót Chúa tại Nhà Chầu Giáo Xứ.
19h30 (hoặc sau 15h00): Tổ chức giờ kinh theo lời mời tại các gia đình.
Thứ sáu và Chúa Nhật trong tháng: Xin lễ cầu nguyện theo ý khấn và cho các hội viên, ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.
17h45 thứ tư cuối tháng: Thánh lễ tôn vinh và sùng kính Lòng Chúa Thương Xót.

– Tông đồ bác ái:
– Vào mùa chay và mùa vọng hằng năm: tổ chức bác ái cho đồng bào dân tộc cao nguyên, vùng sâu vùng xa. Mùa vọng hằng năm: Thăm hỏi và chia sẻ các hội viên, Ân nhân, người neo đơn trong giáo xứ.  Tháng tám hằng năm  Tổ chức hành hương kính viếng Đức Mẹ La Vang, kết hợp thăm hỏi và sẻ chia quý Linh mục Tu sĩ về hưu, trai mồ côi Mằng Lăng Phú Yên, và các Giáo xứ khó khăn tại miền trung.  Công việc khác- Tham gia các hoạt động của giáo xứ.

F – THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tân Phú, ngày 08 tháng 08 năm 2018
TM.HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
HỘI TRƯỞNG

Maria Teresa Trần Thị Mai Hoa

——————————O0O——————————

Mừng Lễ Bổn Mạng

 

Xem hình tại đây : CĐ LCTX G.x Tân Phú: Bác ái mùa chay Cambodia 3/2017

Album – Gx Tanphusaigon LCTX mừng BM 2016

 

Giới thiệu

CHỈ DẪN TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

I.    NGUỒN GỐC
Ngày 22/2/1931, tại tu viện Plock (Ba Lan), Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu HELENE FAUSTINA KOWASKA (1905-1938) và trao cho một Thông điệp vĩ đại về Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) cho toàn thể nhân loại. Năm  1980, ĐGH Gioan Phaolô II đã ban bành Thông điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót. Đến ngày 30/4/2000, trong dịp lễ phong thánh cho Thánh Nữ Faustina, ngài đã thiết lập lễ Kính LCTX trong toàn thể giáo hội.
Tại Việt Nam, phong trào sùng kính LCTX bắt đầu từ năm 2001, đến nay đã lan rộng khắp nước.
II.  TÔN CHỈ
Quyết tâm thực hiện Lòng Thương Xót của Chúa với bản thân, gia đình, cộng đoàn và xã hội qua thực hiện 14 mối thương người. “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7)
III.   MỤC ĐÍCH
Đây là Cộng đoàn giáo dân có mục đích sống tốt đạo đẹp đời.
1.    Trước tiên thánh hóa bản thân và gia đình mình.
2.    Tiến đến cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, thực hành LCTX đối với tha nhân.
3.    Loan truyền LCTX cho tất cả mọi người không phân biệt lương giáo.
IV.     LINH ĐẠO
Nhờ Chúa Thánh Thần hằng ngày cộng đoàn cố gắng sống “3 chữ T”:
1.    Thỉnh cầu LCTX bằng cách lần chuỗi LCTX lúc 3 giờ chiều.
2.    Tín thác vào LCTX mọi sự, mọi lúc.
3.    Thực hành LCTX đối với mọi người.
Khẩu hiệu của cộng đoàn: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.
V.   SINH HOẠT
–         Hằng ngày: Cầu nguyện kinh LCTX vào 3 giờ chiều (hoặc giờ thích hợp) ở các Giáo xứ.
–         Hằng tuần: Dâng lễ vào thứ Sáu tại nhà thờ Tân Định.
–         Hằng tháng: Họp Ban chấp hành cộng đoàn.
–         Hằng quý: Học tập Linh đạo và tĩnh tâm.
–         Hằng năm: Đại lễ LCTX vào Chúa nhật II Phục sinh.
VI.     ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
Cộng đoàn LCTX quy tụ tất cả các Kitô hữu đến tuổi trưởng thành, không phân biệt giới tính, đoàn thể, khuynh hướng, trình độ, tài năng để nâng đỡ nhau trong tinh thần Phúc Âm.
1.    Đoàn viên cộng đoàn: là những Kitô hữu trưởng thành, có cam kết thực hiện nội quy cộng đoàn.
2.    Đoàn viên cầu nguyện: gồm những anh chị ngoài Kitô giáo và những Kitô hữu không phân biệt đạo đức.
VII.     LỄ BỔN MẠNG
Hai ngày Lễ bổn mạng:
–         Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
–         Lễ LCTX vào Chúa nhật II Phục sinh
VIII.   LINH MỤC ĐỒNG HÀNH
Ngày 01/06/2008, Đức Hồng y – Tổng Giám mục JB.Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm
Tổng linh hướng cộng đoàn LCTX là:  Linh mục J.BaotixitaVõ Văn Ánh.
Ngày 01 tháng 06 năm 2008
gioi-thieu

J.Baotixita Võ Văn Ánh