Gx TP – Thánh lễ Lãnh Bí Tích Thêm Sức

Tin/Bài : Gx Tân Phú – Lãnh nhận Chúa Thánh Thần 2018

Album : Gx Tân Phú lãnh nhận Chúa Thánh Thần 2018

Album : Gx Tân Phú Lãnh Bí Tích Thêm Sức 2016

Album : Gx – Lãnh Bí Tích Thêm Sức năm 2012

Tin/Bài: Thiên Trang & Ảnh: Văn Bắc
Giáo xứ Tân Phú: Lãnh nhận Ấn tín Chúa Thánh Thần (2011)
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20110614/10942