Gx Khởi công chỉnh trang khuôn viên Thánh đường

CÔNG TRÌNH CHỈNH TRANG KHUÔN VIÊN THÁNH ĐƯỜNG GX TÂN PHÚ

Căn cứ theo thời gian thì Khuôn viên Thánh Đường đã được xây dựng trên 20 năm. Qua quá trình sử dụng và xuống cấp nên Gx Tân Phú có kế hoạch chỉnh trang khuôn viên Thánh đường trong năm 2018.

Lúc 15h00, ngày 9/10/2018 HĐMV/Gx đã tổ chức cuộc họp lên kế hoạch cho việc chỉnh trang này tại phòng họp Gx, dưới sự chủ trÌ của cha chánh xứ Giuse Lê Hoàng. Thành phần tham dự gồm đông đủ quý chức HĐMV/Gx.

Sau khi nghe Kiến trúc sư thuộc Cty. Cồ Phần – Đầu Tư – Thương Mại – Xây Dựng TRUNG NAM giải trình về mô hình công trình chỉnh trang mới, trong đó gồm cả thời gian và kinh phí các hạng mục được thi công. Hội nghị nhất trí tiến hành theo phương án được đưa ra.

Ngày 22/10/2018, Gx khời công xây xựng kế hoạch chỉnh trang KHUÔN VIÊN NHÀ THỜ.

Album –  hình ảnh ngày thi công đầu tiên của Gx.