LỊCH LỄ THÁNG CẦU HỒN  (11/2018)

LỊCH LỄ THÁNG CẦU HỒN 
Năm 2018
………..*………

Thứ Năm 01. 11. 2018: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ ( Lễ Trọng )
– Các Thánh Lễ sáng chiều như thường lệ. 
– Sau Thánh Lễ 17 giờ 45. Cha chủ lễ xuống nhà chờ Phục Sinh.

Thứ Sáu 02. 11. 2018: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 
– Các Thánh Lễ sáng như thường lệ

– 08 giờ : Thánh Lễ đồng tế tại nghĩa trang Tân Phú ( nếu trời không mưa )

– 16 giờ 00 Thánh Lễ

– 17 giờ 45: Thánh Lễ, sau Thánh Lễ rước Cha Chủ lễ xuống nhà chờ Phục Sinh

 

1. Thứ Hai 05. 11. 2018. 17 giờ 45:
* Thánh Lễ cầu cho các Linh hồn trong Giáo họ Mông Triệu

2. Thứ Hai 12. 11. 2018. 17 giờ 45:
* Thánh Lễ cầu cho các Linh hồn trong Giáo họ Thăng Thiên

3. Thứ Sáu 16. 11. 2018. 17 giờ 45:
* Thánh Lễ cầu cho các Linh hồn trong Giáo họ Giáng Sinh

4. Thứ Hai 19. 11. 2018. 17 giờ 45:
* Thánh Lễ cầu cho các Linh hồn trong Giáo họ Phục Sinh

5. Thứ Sáu 23. 11. 2018. 17 giờ 45:
* Thánh Lễ cầu cho các Linh hồn trong Giáo họ Chư Thánh

6. Thứ Tư 28. 11. 2018. 17 giờ 45:
* Thánh Lễ cầu cho quý Cha, quý Tu Sỹ, quý Chức, quý ân nhân và tất cả giáo dân trong Giáo Xứ đã qua đời.

+ Xin quý Cộng đoàn hiệp thông với các Thánh Lễ trong tháng 11.