Ca Đoàn Thánh Giuse


CA ĐOÀN THÁNH GIUSE 

 1. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP
 • Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo được thành lập từ năm 1976 với sự chấp thuận của cha Chánh xứ và Hội Đồng Giáo Xứ. Ca đoàn được đổi tên lại từ năm 1982 thành Ca đoàn Thánh Giuse.
 • Tôn chỉ: Nhằm dùng lời ca tiếng hát để phục vụ dân CVhúa trong các thánh lễ. Truyền bá Tin Mừng bằng lời ca tiếng hát với phương châm: “Hát bằng hai lần cầu nguyện”.
 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Các thành phần ca đoàn gồm:

 1. Ban điều hành (BĐH) gồm có: Ca trưởng, Đoàn trưởng, Đoàn phó, Thủ quỹ.
 2. Ban chấp hành (BCH) gồm có: Ban điều hành và 4 Bè trưởng
 3. Ban nhạc
 4. Ca viên của 4 bè: Soprano, Alto, Tenor, Bass.
 5. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CA ĐOÀN

 

 

 

 1. BỔN MẠNG: Thánh Giuse Lao động; ngày kính: 01/05
 2. CHA LINH HƯỚNG: Giuse Kiều Hoàng An
 3. Số ca viên đang sinh hoạt: 40
 4. Lịch sinh hoạt:
 • Ca đoàn tập hát thứ tư và thứ sáu hàng tuần lúc 20g00.
 • Hát lễ sáng thứ năm hàng tuần lúc 5g00.
 • Hát lễ Chúa nhật luân phiên theo sự phân công của Giáo xứ.
 1. Ban điều hành qua các thời kỳ:
 • 1976-1980: Têrêsa Nguyễn Thị Kim Mai
 • 1980-1982: Gioan Viannay Nguyễn Viết Hải
 • 1982-1985: Giuse Nguyễn Công Trung
 • 1985-1992: Giuse Trần Hoàng Long
 • 1992-1995: Luca Trần Anh Dũng
 • 1995-1997: Toma Nguyễn Trường Chinh
 • 1997-2000: Đaminh Trương Hoàng Tuấn
 • 2000-2003: Giuse Trương Công Tuấn
 • 2003-2005: Giuse Lê Ngọc Linh
 • 2005-2007: Giuse Vũ Đức Phương
 • 2007-2011: Giuse Trần Đình Nguyên
 • 2009-2011: Phaolo Trần Thịnh
 • 2011-2014: Phêrô Nguyễn Anh Tuấn
 • 2014-2016: Giuse Vũ Đức Pháp
 1. Ban điều hành đương nhiệm:
 • Đoàn trưởng: Giuse Vũ Đức Pháp
 • Ca trưởng: Giuse Vũ Đức Phương
 • Đoàn Phó Nội vụ: Maria Nguyễn Thị Minh Phương
 • Đoàn Phó Nội vụ: Giuse Đặng Ngọc Đức
 • Thủ Quỹ: Maria Phạm Thị Lan Hương
 1. Liên hệ:
 • Đoàn trưởng: Giuse Vũ Đức Pháp ĐT: 0988662521
 • Ca trưởng: Giuse Vũ Đức Phương ĐT: 0903826470

 

 1. Hình ảnh – tư liệu:

                                                                                            TM BĐH CA ĐOÀN

                                                                                            Đoàn Trưởng

Giuse Vũ Đức Pháp