Gx Tân Phú – CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ
CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2018
~~~~~~~~~~~~~~~~

I/ TĨNH TÂM:
VÀO CÁC BUỔI CHIỀU

– Thứ năm 13/12 lúc17h 45 dành cho thiếu nhi
– Thứ sáu 14/12 lúc 17h45 dành cho người lớn
– Thứ bảy 15/12 lúc 17 h 45 dành cho giới trẻ

II/ GIẢI TỘI MÙA VỌNG:

– Thứ sáu ngày 14. 12. 2018 lúc 18 giờ 30
– Thứ tư ngày 19. 12. 2018 lúc 18 giờ 30

III/ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
1. LỄ VỌNG GIÁNG SINH: Thứ hai ngày 24/12

– Các Thánh Lễ buổi sáng như thường lệ
– Ban chiều: 
* 16h 00: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
( dành cho người cao tuổi )
* 18h 30: Hoạt cảnh Giáng Sinh
* 19h 00: Thánh lễ
* 21h 30: Thánh lễ đồng tế đêm Giáng Sinh
( tại Đài Đức Mẹ )

2. MỪNG CHÚA GIÁNG SINH: ( lễ trọng buộc)
Thứ ba 25/12.
– Ban sáng: 05 giờ 30: Thánh lễ
06 giờ 30: Thánh lễ

– Ban chiều:. 16 giờ 00: Thánh lễ
16 giờ 30: Chuông báo
17giờ15: Rước kiệu Chúa HàiĐồng
17 giờ 45: Thánh lễ trọng thể

+ KÍNH CHÚC CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA MỘT 
MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH – THÁNH ĐỨC.