ĐTC Phanxicô – Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành toàn xá “Urbi et Orbi” 2019-04-21

VATICAN CITY

ĐTC Phanxicô – Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành toàn xá “Urbi et Orbi” 2019-04-21

Đã phát trực tuyến vào 21 thg 4, 2019

ĐĂNG KÝ 26 N
Ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô – Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với Phép lành toàn xá cho “Roma và toàn thế giới”