Quê Hương Của Chúa – Jerusalem

Quê Hương Của Chúa

Người Do Thái đương thời thường thêm tên người cha hoặc tên quê quán vào tên gọi cá nhân.[14] Như vậy, trong Tân Ước, Giêsu cũng được gọi là “Giêsu thành Nazareth” (Mátthêu 26:71)[15], “con ông Giuse” (Lc 4:22) hoặc đầy đủ nhất là “Giêsu con ông Giuse thành Nazareth” (Ga 1:45)[16]. Tuy nhiên, trong Máccô 6:3 thì lại gọi là “con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn”[17]. Tên Giêsu ngày nay trong các ngôn ngữ hiện đại có nguồn gốc từ Iesus trong tiếng Latinh, đây là một hình thức chuyển tự của chữ Ἰησοῦς (Iesous) từ tiếng Hi Lạp.[18] Hình thức thể hiện của tiếng Hy Lạp lại bắt nguồn từ chữ ישוע (Yeshua) trong tiếng Aramaic, nhưng tựu trung có nguồn gốc từ chữ יהושע (Yehoshua) của tiếng Do Thái.[19][20] Tên Yeshua dường như đã được sử dụng trong xứ Judea tại thời điểm Giêsu ra đời.[21] Theo giải thích của Tân Ước, tên gọi này nghĩa là “Giavê là sự cứu rỗi”.[22]

Các tín đồ sơ khai đã thường gọi là “Chúa Giêsu Kitô”.[23] Chữ “Kitô” hoặc “Cơ Đốc” (tiếng AnhChrist) không phải là tên nhưng là một danh hiệu. Trong tiếng Hy Lạp Khristos (Χριστός), có nghĩa là “người được xức dầu”, được dịch từ tiếng Hebrew Messiah, để ám chỉ vị lãnh đạo được Thiên Chúa sai đến để giải cứu dân Chúa, nhưng trong ngôn ngữ hiện đại được hiểu là “Đấng cứu thế”.[18][24] Chữ Kitô hữu được chỉ những người tin và theo Chúa Kitô.

Theo ký thuật của các sách Phúc Âm, Giêsu xưng mình là Con người (the Son of man – tức “Con của loài người”, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con người không có chỗ tựa đầu” – Mt 8:20). Danh xưng này thường được cho là để khẳng định Giêsu là một con người trọn vẹn cũng như Giêsu được gọi là Con Thiên Chúa (the Son of God, “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” – Mt 27:54) để khẳng định Giêsu đồng thời cũng là Thiên Chúa cách trọn vẹn.[25].

Ngoài ra, Giêsu còn có một số danh xưng khác như “Đấng Tiên tri”, “Chúa”. Trong Phúc Âm Gioan 14:6 chép: “Đức Chúa Giêsu phán rằng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6). Theo đức tin Kitô giáo, Giê-su là con Đức Chúa Trời, và được sinh ra trên Trái Đất và chịu đóng đinh, để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, nên Giê-su còn được xưng tụng là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu RỗiCứu Chúa – “Nhưng Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cơ Đốc vì chúng ta chịu chết. (Roma 5:8).