THÔNG BÁO – LỊCH LỄ THÁNG CẦU HỒN NĂM 2019

Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Giáo Hạt Tân Sơn Nhì
Giáo Xứ Tân Phú
“”””””””””””

THÔNG BÁO 

LỊCH LỄ THÁNG CẦU HỒN NĂM 2019

Thứ Sáu 01. 11. 2019: Lễ Các Thánh Nam Nữ
( Lễ Trọng )
– Các Thánh Lễ sáng chiều như thường lệ
– Sau Thánh Lễ 17 giờ 45. Cha chủ lễ xuống nhà
chờ Phục Sinh

Thứ Bảy 02. 11. 2019: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã
Qua Đời
– Các Thánh Lễ sáng như thường lệ
– 08 giờ 00: Thánh lễ đồng tế tại nghĩa trang
Tân Phú ( nếu trời không mưa )
– 16 giờ 00: Thánh Lễ
– 17 giờ 45: Thánh Lễ, sau Thánh Lễ rước Cha
chủ lễ xuống nhà chờ Phục Sinh

1. Thứ Hai, 04. 11. 2019 – 17 giờ 45 phút:
° Thánh lễ cầu cho các linh hồn trong Giáo họ
THĂNG THIÊN

2. Thứ Sáu 08. 11. 2019 – 17 giờ 45 phút:
° Thánh lễ cầu cho các linh hồn trong Giáo họ
GIÁNG SINH

3. Thứ Sáu 15. 11. 2019 – 17 giờ 45 phút:
° Thánh lễ cầu cho các linh hồn trong Giáo họ
CHƯ THÁNH

4. Thứ Tư 20. 11. 2019 – 17 giờ 45 phút:
Thánh lễ cầu cho các linh hồn trong Giáo họ
PHỤC SINH

5. Thứ Tư 27. 11. 2019 – 17 giờ 45 phút:
Thánh lễ cầu cho các linh hồn trong Giáo họ
MÔNG TRIỆU

6. Thứ Sáu 29. 11. 2019 – 17 giờ 45 phút:
* Thánh lễ cầu cho quý Cha, quý Tu Sỹ, quý
Chức, quý ân nhân và tất cả giáo dân
trong Giáo Xứ đã qua đời.

+ Kính mời Cộng đoàn dân Chúa theo dõi lịch
để tham dự các thánh lễ trong tháng 11.