THÔNG BÁO – MỪNG LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI BỔN MẠNG GIÁO XỨ 9/12/2019

 

GIÁO XỨ TÂN PHÚ

CHƯƠNG TRÌNH
MỪNG LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
BỔN MẠNG GIÁO XỨ
Thứ hai 09 – 12 – 2019

Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng Giáo xứ, và cộng đoàn, chúng ta đang sống trong tâm tình Mùa Vọng, mùa đón chờ Chúa Giáng Sinh.

I/ TUẦN TAM NHẬT MỪNG KÍNH:
TĨNH TÂM MÙA VỌNG

– Thứ Năm ngày 05/ 12/ 2019
– Thứ Sáu ngày 06/ 12/ 2019
– Thứ Bảy ngày 07/ 12/ 2019

* BAN SÁNG: Các Thánh lễ như thường lệ
* BAN CHIỀU: – 16 giờ 00: Thánh lễ
– 16 giờ 30: Chuông báo

– 17 giờ 15: Cha đặt Mình Thánh, chầu TT
– 17 giờ 45: Thánh lễ

ll/ NGÀY CHÍNH LỄ:

Thứ Hai ngày 09/12/2019

– BAN SÁNG: Các Thánh lễ như thường lệ
– BAN CHIỀU: – 16 giờ 00: Thánh lễ
– 16 giờ 30: Chuông báo

– 17 giờ 45: Rước Kiệu hai Thánh Quan Thầy – Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Thánh Cả Giuse chung quanh Thánh đường.

– 18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế trọng thể mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

+ Kính mời Cộng Đoàn tham dự, hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Xứ.