Giáo Xứ Tân Phú _ CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2020

Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Giáo Hạt Tân Sơn Nhì
Giáo Xứ Tân Phú

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2020

A. LỄ TRO: Thứ Tư ngày 26 tháng 02 năm 2020
( Giữ chay kiêng thịt )
* Ban sáng: – 04 giờ 00 Thánh lễ
– 05 giờ 00 Thánh lễ
* Ban chiều: – 16 giờ 00 Thánh lễ
– 17 giờ 45 Thánh lễ
– 19 giờ 30 Thánh lễ
Các ngày trong Mùa Chay, suy ngắm sự thương khó Chúa vào lúc: – 17 giờ 15
– 18 giờ 00: Thánh lễ

B. TUẦN TĨNH TÂM:
TUẦN THỨ III MÙA CHAY
Tĩnh tâm Thiếu Nhi: – Thứ Ba 17. 03. 2020
– Thứ tư 18. 03. 2020
Lúc 18 giờ 30

TUẦN THỨ IV MÙA CHAY
Tĩnh tâm người lớn: – Thứ hai 23.03. 2020
– Thứ ba 24. 03. 2020
Lúc 18 giờ 30
Tĩnh tâm giới trẻ: – Thứ năm 26. 03. 2020
– Thứ sáu 27. 03. 2020
– Thứ bảy 28. 03. 2020
Lúc 18 giờ 30

C. LỊCH GIẢI TỘI MÙA CHAY:
1/ Thứ Tư 01. 04. 2020 Từ 18 giờ 30 – 20 giờ 30
2/ Thứ Sáu 03.04.2020 Từ 18 giờ 30 – 20 giờ 30

………………………………..

TUẦN THÁNH 2020
I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ ngày 5 tháng 4 năm 2020
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA KITÔ.

Các giờ Thánh lễ như thường lệ

Il. THỨ HAI TUẦN THÁNH: 06. 04. 2020
III. THỨ BA TUẦN THÁNH: 07. 04. 2020
IV. THỨ TƯ TUẦN THÁNH: 08. 04. 2020
* Ban sáng: các Thánh lễ như thường lệ
* Ban chiều: – 16 giờ 00 Thánh lễ
– 17 giờ 00 chuông hai,
ngắm 15 sự thương khó Chúa
– 18 giờ 00 Thánh lễ
Sau Thánh Lễ, tiếp tục ngắm sự Thương khó Chúa.

V. THỨ NĂM TUẦN THÁNH: – 09/ 04/ 2020
* Ban sáng:- 08 giờ 30 Thánh lễ Truyền Dầu tại
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.
* Ban chiều: – 17 giờ 00 Chuông nhất
– 18 giờ 00 Thánh lễ dành riêng
Thiếu nhi.
– 19 giờ 30 Quý chức xứ họ, 12 vị
Tông đồ, các Đoàn Thể Công
Giáo Tiến Hành ( Tập trung tại
sân nhà xứ chuẩn bị Rước Chiên
Vượt Qua ).
– 19 giờ 45 Rước Chiên và Cha chủ
tế lên Thánh đường.
– 20 giờ 00 Thánh lễ
Sau Thánh Lễ, kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm phụ – Có ba giờ chầu Thánh Thể:
– Giờ 1: GĐPT Thánh Tâm
– Giờ 2: Huynh Đoàn Đa Minh
– Giờ 3: Legio Mariae

Vl. THỨ SÁU TUẦN THÁNH: 10/ 04/ 2020
* Ban sáng: không có Thánh lễ
* Ban chiều: -16giờ00 đi chặng đàng Thánh Giá
– 18giờ00 Suy Tôn Thánh Giá

VII. THỨ BẢY TUẦN THÁNH: 11/ 04/ 2020
* Ban sáng: không có Thánh lễ
– 05 giờ 00: Ngắm Dấu Đanh 1 vòng
* Ban chiều: – 17 giờ 00: Trống hiệu
– 18 giờ 00: Lễ Vọng Phục Sinh
Dành cho các em Thiếu Nhi và người cao tuổi
– 20 giờ 00: Trống hiệu
– 21 giờ 00: Nghi thức VỌNG PHỤC SINH

VIII. CHÚA NHẬT PHỤC SINH: 12/ 04/ 2020
* Ban sáng: – 05 giờ 00 Thánh lễ
– 07 giờ 00 Thánh lễ
* Ban chiều: – 16 giờ 00 Thánh lễ
– 17 giờ 15 Rước kiệu CHÚA PHỤC
SINH.
– 17 giờ 30 Thánh lễ trọng thể
MỪNG CHÚA PHỤC SINH.
– 19 giờ 30 Thánh lễ.

+ Nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban phúc lành từ cuộc Phục Sinh của Người cho Cộng Đoàn.