Gx. Nghi Thức làm phép Chặng Đàng Thánh Giá

Gx. Nghi Thức làm phép Chặng Đàng Thánh Giá (ĐTG) xung quanh Thánh đường.
 
Chặng ĐTG cũ được thay thế bằng Chặng ĐTG mới, với chất liệu đá Cẩm Thạch Granite với kỹ thuật chạm khắc kỹ thuật số, những đường nét tinh xảo, tạo cho pho tượng nổi bật lên thần sắc từng tượng mà tay nghề của người thợ đã tạo nên. Được biết mọi kinh phí cho 14 chặng do các ân nhân trong Gx dâng cúng để hoàn thành công trình chỉnh trang khuôn viên Thánh Đường một năm  trước đó.
 
Lúc 16h45 ngày 28/02/2020, cha chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã tổ chức nghi thức làm phép chặng ĐTG. Có đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự cùng suy ngắm từng chặng đàng Chúa đã đi qua, cũng nằm trong trong tinh thần mời gọi cộng đoàn Dân Chúa bước vào Mùa Chay.
VIDEOCLIP