Trực tuyến: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót

Trực tuyến: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót

 

https://tgpsaigon.net/noi-dung-video/truc-tuyen-thanh-le-long-chua-thuong-xot-luc-15g00-ngay-20032020-4876