Lịch sử việc tôn kính Thánh Giuse trong Giáo hội Công giáo Việt Nam

Lịch sử việc tôn kính Thánh Giuse trong Giáo hội Công giáo Việt Nam

Việc tôn kính Giuse bắt nguồn từ thời kỳ đạo Công giáo được truyền vào Việt Nam, các nhà truyền giáo đầu tiên đã tôn ông làm thánh bảo trợ nước Việt Nam. Linh mục Ðắc Lộ thuật sự tích như sau:

Tượng thánh Giuse tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

Ngày 12 tháng 03 năm 1627, lễ Thánh Gregoriô, tôi và thầy Anton Marques xuống tàu tại Áo Môn để sang Đàng Ngoài. Chúng tôi vượt biển, thuận buồm xuôi gió cho tới chiều ngày thứ bảy. Khi toan vào cửa, bỗng bão nổi lên với nhiều hình quái dị khiến mọi người kinh hãi. Nhưng qua hôm sau là lễ Thánh Giuse thì biển yên sóng lặng, hình quái gở đã biến đi, nên chúng tôi vào cửa bình an. Cửa ấy, dân địa phương gọi là cửa Bạng (Thanh Hoá), nhưng chúng tôi đặt tên là Cửa Thánh Giuse, hầu kính nhớ ơn Ngài đã phù hộ chúng tôi tới đó bình an

Ngày 14 tháng 02 năm 1670, Giám mục tiên khởi Đàng TrongPierre Lambert de la Motte, trong chuyến thăm giáo đoàn Đàng Ngoài, đã họp Công Đồng Đàng Ngoài tại Phố Hiến, Hưng Yên và long trọng xin nhận Giuse làm quan thầy của Giáo hội Đàng Ngoài.

Ngày 17 tháng 08 năm 1678, đáp ứng thỉnh nguyện của ba vị đại diện tông toà: các Giám mục de la Motte (Đàng Trong), Pallu (Đàng Ngoài) và Cotolendi (Nam Kinh), Giáo hoàng Innôcentê XI đã ban hành Tông Hiến Sacrosancti Apostolatus (Thánh vụ Tông đồ) đề tôn nhận Giuse là quan thầy các Giáo phận truyền giáo Trung Hoa (cùng với Đàng Trong, Đàng Ngoài của Việt Nam, Lào, Đại Hàn, Hung Nô)[5][6].

Lễ Thánh Giuse Thợ được Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập năm 1955 nhằm để Kitô giáo hoá khái niệm lao động và trao cho những người lao động một mô hình và một người bảo vệ. Bằng sự lao động hằng ngày trong công việc, Thánh Giuse đã lao động dâng lên Thiên Chúa công việc của Ngài trong sự kiên nhẫn và vui tươi, đáp ứng những nhu cầu cho Đức Maria và Con trẻ Giêsu, là Con Thiên Chúa. Và do vậy, Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho tất cả những ai đang lao động. “Người lao động và tất cả những người lao động trong điều kiện nghèo đói sẽ có lý do để vui mừng hơn là đau buồn, vì họ có điểm chung với các mối bận tâm hằng ngày của Gia đình Thánh Gia.” (Đức Lêo XIII)

Ngày 11 tháng 10 năm 1997 trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Công đồng Dân Chúa nhân dịp Hội nghị thường niên diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ngày 6 tháng 11 năm 1997, đã nhất trí xác nhận tôn vinh Giuse là Quan thầy Giáo hội Công giáo Việt Nam[4]. Ông cũng được rất nhiều giáo phận, giáo xứ hay giáo họ của Việt Nam nhận làm bổn mạng[7].

Ngày 09 tháng 10 năm 2013, Uỷ ban Phụng Tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra “Thông cáo về việc đọc tên Thánh Giuse trong các Kinh nguyện Thánh Thể”. Theo thông cáo này, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định phải đọc tên Thánh Giuse trong các kinh nguyên Thánh Thể do lòng tôn kính Thánh Giuse (theo như sắc lệnh số Prot.N.215/11L ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2013 của Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ Luật Các Bí Tích)[8].