MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA

LỜI CHÚA > CUỘC SỐNG

Lối vào Kinh Thánh

 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA

 Bài 1

TRÌNH BÀY TỔNG QUÁT VỀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

 

 1. BỐI CẢNH GIÁO HỘI CỦA VIỆC CHIA SẺ LỜI CHÚA

Bối cảnh lý tưởng của việc Chia Sẻ Lời Chúa là một Giáo hội được hiểu và được sống như một «cộng đoàn hiệp thông», như Dân riêng của Thiên Chúa trong đó mọi người bình đẳng về phẩm giá và mỗi người nhận từ Chúa những đặc sủng khác nhau nhằm mưu ích chung cho cả cộng đoàn, có trách nhiệm về sự hưng thịnh hay suy vong của cộng đoàn.  Vì thế có bổn phận phải san sẻ đời sống ân phúc cho anh chị em trong cộng đoàn, nhằm xây dựng Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô.

 Ý NGHĨA CỦA VIỆC CHIA SẺ LỜI CHÚA

Việc Chia sẻ Lời Chúa của một nhóm nhỏ có một ý nghĩa rất cao trọng và sâu sắc.

 1. Chia sẻ Lời Chúa là thể hiện Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tất cả.

Thiên Chúa Ba Ngôi cực kỳ quyền năng và yêu thương đã chia sẻ tất cả cho nhau và cũng đã chia sẻ sự giầu sang và quyền năng cho tạo vật: vũ trụ, muôn loài muôn vật và con người.

 1. Chia sẻ Lời Chúa là một cách mới và là cách tuyệt vời để thể hiện Giáo hội. Vì:
 2. Chia sẻ Lời Chúa hàm chứa việc tìm kiếm Thánh Ý Chúa một cách đầy lòng tin và tích cực,
 3. Chia sẻ Lời Chúa giúp người Ki-tô hữu sống chiều kích hiệp thông, chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, liên đới trách nhiệm với nhau trong đời sống Đức Tin. Nhờ đó, cộng đoàn mới trở thành cộng đoàn Ki-tô đích thực.

 

III. NỀN TẢNG CỦA VIỆC CHIA SẺ LỜI CHÚA

Việc Chia sẻ Lời Chúa được đặt trên những nền tảng rất vững chắc của Giáo lý Ki-tô giáo:

(1) Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần hiệp thông với nhau, hiến tặng cho nhau tất cả những gì mình có, vì yêu thương kính trọng nhau  vô cùng vô tận.

(2) Mầu nhiệm các thánh thông công: mỗi Ki-tô hữu là chi thể của Thân Mình mầu nhiệm Đức Ki-tô, có trách nhiệm xây dựng và làm cho Thân Thể ấy phát triển lớn mạnh  trong ân sủng của Thiên Chúa.

(3) Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa và được Thiên Chúa nói với tất cả mọi người không phân biệt giầu sang, nghèo hèn. Lời Chúa có gía trị cứu độ đối với mọi thời, mọi nơi.

 1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHIA SẺ LỜI CHÚA

Các phương pháp Chia sẻ Lời Chúa đều nhằm giúp các nhóm khám phá ra các chiều kích khác nhau của thông điệp Lời Chúa.  Chúng ta có thể tóm lược các chiều kích ấy như thế này:

 1. Thiên Chúa muốn nói điều gì với tôi? với chúng ta là một cộng đoàn Ki-tô, qua Lời Thánh Kinh này?  (Phương Pháp 7 bước),
 2. Mỗi người chúng ta có những kinh nghiệm riêng trong cuộc sống, Thiên Chúa nói gì về/qua những kinh nghiệm ấy?  (Phương Pháp Xem-Xét-Làm hay Nhìn Nghe Yêu).
 3. Chúng ta có những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị.  Thiên Chúa nói gì về/qua những vấn đề ấy?  (Phương Pháp Xem-Xét-Làm hay Nhìn Nghe Yêu).

 

 1. HAI KHỞI ĐIỂM TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA

Các phương pháp Chia sẻ Lời Chúa thường xuất phát từ một trong hai khởi điểm sau:  

 1. Một số phương pháp khởi đi từ Lời Chúa để đi vào cuộc sống. Chúng ta nói đó là các phương pháp «Từ Lời Chúa đến Cuộc Sống» ví dụ phương pháp 7 bước, phương pháp đáp trả nhóm, phương pháp giáo xứ nghiên cứu, chuỗi Mân Côi. 
 1. Một số phương pháp khác lại khởi đi từ những vấn đề của cuộc sống để tiến tới Lời Chúa.  Chúng ta nói đó là các phương pháp «Từ Cuộc Sống đến Lời Chúa» ví dụ phương pháp Xem-Xét-Làm hay Nhìn–Nghe–Yêu, chương trình Amos, Bí Tích và Đời Sống, Đời Sống–Thánh Kinh–Hành Động.  Đúng hơn phải nói là “Từ Cuộc Sống đến Lời Chúa” để rồi trở lại với Cuộc Sống (đã được Lời Chúa hướng dẫn, linh hoạt).

 

 SUY NGHĨ & CHIA SẺ

 1. Từ trước đến giờ, anh chị đã thực hành việc Chia sẻ Lời Chúa trong nhóm nhỏ nào chưa?
 2. Nếu anh chị chưa thực hành việc Chia sẻ Lời Chúa bao giờ thì xin cho biết tại sao?
 3. Nếu anh chị đã có lần thực hành việc Chia Sẻ Lời Chúa rồi thì xin anh chị cho biết kết quả của việc chia sẻ ấy.
 4. Qua phần trình bày sơ lược ở trên anh chị có nhận thấy việc Chia sẻ Lời Chúa có một tầm quan trọng nhất định không?
 5. Tầm quan trọng ấy như thế nào?
 6. Anh chị có cho rằng Chia sẻ Lời Chúa là một cách mở lối vào Kinh Thánh cho giáo dân không?

 

—————o0o—————–

 Bài 2

TẦM QUAN TRỌNG CỦA LỜI CHÚA

TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

VÀ ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

Về tầm quan trọng của Lời Chúa đối với Giáo hội và đối với Ki-tô hữu chúng ta, Công Đồng Va-ti-can II đã xác định một cách mạnh mẽ và rõ ràng trong Chương VI (từ số 21 đến hết số 26) của Hiến Chế Mạc Khải, như sau:

Số 21 nói : Giáo Hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín hữu. Cùng với Thánh Truyền, Kinh Thánh đã và đang được Giáo Hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, được Thiên Chúa linh ứng và đã được ghi chép một lần cho muôn đời, Kinh Thánh phân phát cách bất di bất dịch Lời của chính Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các Tiên Tri cùng các Tông Đồ. 

Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Ki-tô phải được Kinh Thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực thế, trong các sách Thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội. Bởi thế, lời nói sau đây thật xứng hợp cho Kinh Thánh: «Thực vậy, Lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm» (Dt 4,12), «Có khả năng gây dựng và ban gia tài cho mọi người đã được thánh hóa» (Cv 20,32; x. 1Tx 2,13). 

Số 22 : Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Ki-tô hữu.  Chính vì thế mà từ buổi đầu, Giáo Hội đã công nhận như của riêng mình bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hy lạp, một bản văn rất cổ và được gọi là bản dịch do 70 người. Ngoài ra Giáo Hội còn luôn tôn trọng các bản dịch của Đông Phương hay các bản dịch La tinh, nhất là bản thường gọi là bản «Phổ Thông». Vì phải đem Lời Chúa đến cho mọi thời đại, Giáo Hội như một người mẹ ân cần lo liệu cho các Sách Thánh được dịch ra các thứ tiếng thích hợp và đứng đắn, đặc biệt dịch từ nguyên bản. Mọi Ki-tô hữu có thể sử dụng những bản dịch được thực hiện chung với cả những anh em ly khai trong trường hợp thuận tiện và được giáo quyền chấp nhận.

Số 23 : Hiền thê của Ngôi Lời nhập thể, tức Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, hằng cố gắng hiểu biết Thánh Kinh ngày càng sâu rộng hơn, hầu không ngừng lấy Lời Chúa nuôi dưỡng con cái mình. Do đó, Giáo Hội có lý khi khuyến khích việc học hỏi các thánh Giáo Phụ Đông Phương và Tây Phương cũng như các Phụng Vụ thánh. 

Phần các nhà chú giải Kinh Thánh công giáo và những người chuyên về Thần Học Thánh phải ân cần lo lắng, dưới sự trông nom của Quyền Giáo Huấn thánh, và dùng những phương thế thích hợp, để nghiên cứu và trình bày Kinh Thánh,để cung ứng nhiều Thừa Tác Viên Lời Chúa hết sức có thể, hầu lương thực Kinh Thánh được dồi dào ban bố cho dân Chúa, để soi sáng trí khôn, kiên trì ý trí và nung đốt lòng người yêu Chúa. Thánh Công Đồng khuyến khích các con cái Giáo Hội đang chuyên cần học hỏi những khoa học Kinh Thánh, hãy tiếp tục theo đuổi công trình đã khởi sự cách tốt đẹp với những năng lực ngày được đổi mới, và tất cả hăng say hợp với cảm thức của Giáo Hội. 

Số 24 : Khoa thần học dựa trên Kinh Thánh và Thánh Truyền như dựa vào một nền tảng vĩnh viễn. Trên nền tảng này, thần học được củng cố hết sức chắc chắn và mãi mãi được trẻ trung trong khi tìm kiếm,dưới ánh sáng đức tin, mọi chân lý tiềm ẩn trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Kinh Thánh chứa đựng Lời Chúa và thực sự là Lời của Chúa, vì được linh ứng. 

Nên nghiên cứu Kinh Thánh phải là linh hồn của khoa Thần Học thánh. Thừa tác vụ Lời Chúa – nghĩa là việc rao giảng thuộc mục vụ, dạy giáo lý và huấn dụ Kitô giáo, trong đó bài giảng phụng vụ phải chiếm một chỗ quan trọng – phải được nuôi dưỡng cách an lành và gia tăng sinh lực cách thánh thiện nhờ lời Kinh Thánh. 

Số 25 : Vì thế, tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Ki-tô và những người có bổn phận phục vụ Lời Chúa, như các phó tế và những người dạy giáo lý, phải gắn bó với Kinh Thánh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của Lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh, cho các giáo hữu được ủy thác cho họ, không ai trong họ sẽ trở thành «Kẻ huênh hoang rao giảng lời Thiên Chúa ngoài môi miệng bởi không lắng nghe lời Thiên Chúa trong lòng». Thánh Công Đồng cũng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy năng đọc Kinh Thánh để học biết «khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Ki-tô» (Ph 3,8). «Vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô». 

Vậy, ước gì họ hăng hái tiếp xúc với chính bản văn Kinh Thánh, nhờ Phụng Vụ Thánh dồi dào Lời Thiên Chúa, hoặc nhờ sốt sắng đọc Kinh Thánh hay nhờ những tổ chức học hỏi thích hợp, hoặc bất cứ phương thế nào mà ngày nay đã được các Chủ Chăn trong Giáo Hội chấp thuận và ân cần phổ biến khắp nơi. Nhưng mọi người cũng nên nhớ rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Kinh Thánh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì «Chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh». 

Các Giám Mục là những người «gìn giữ giáo lý tông truyền» có bổn phận tùy nghi dạy các tín hữu đã được ủy thác cho các Ngài, cho biết cách sử dụng đúng đắn sách thánh, nhất là Tân Ước và trước tiên các sách Phúc Âm, nhờ các bản dịch, và các bản dịch này phải được kèm theo những lời giải thích cần thiết và đầy đủ,để con cái Giáo Hội có thể sử dụng Kinh Thánh cách bảo đảm và ích lợi, và được thấm nhuần tinh thần Kinh Thánh. 

Hơn nữa, cũng cần thực hiện những ấn bản Kinh Thánh với lời chú giải thích hợp cho cả những người ngoài Ki-tô giáo và thích hợp với hoàn cảnh của họ. Các vị Chủ Chăn linh hồn cũng như các Ki-tô hữu, dù trong bậc sống nào, cũng phải ân cần lo lắng phổ biến các ấn bản ấy. 

Số 26 : Vì thế, ước gì nhờ việc đọc và học hỏi sách thánh, «Lời Thiên Chúa được trôi chảy và sáng sủa» (2 Th 3,1), và ước gì kho tàng Mạc Khải, đã được ủy thác cho Giáo Hội, ngày một tràn ngập tâm hồn con người.  Nếu đời sống Giáo Hội được tăng triển nhờ năng nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể, thì cũng thế, có thể hy vọng đời sống thiêng liêng được đổi mới nhờ thêm lòng sùng kính Lời Chúa, là lời «hằng tồn tại muôn đời» (Is 10,8 ; 1Pr 1,23–25).

 SUY NIỆM  & CHIA SẺ

 1. Đọc bản văn trên, Anh Em chú ý đến câu nào, đoạn nào? Xin Anh Em chia sẻ với người khác và cho biết tại sao câu, đoạn văn ấy khiến Anh Em chú ý?
 2. Công đồng Va-ti-can II xác định: “Giáo Hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín hữu.” Khẳng định trên đã được thực hiện như thế nào trong cộng đoàn và trong trường hợp riêng của Anh Em?
 3. Các Nghị phụ Công đồng Va-ti-can II kêu gọi: “Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Ki-tô hữu” (số 22). Theo Anh Em thì có những lối nào giúp các Ki-tô hữu đi vào kho tàng Thánh Kinh? Làm thế nào để mở rộng lối vào Kinh Thánh cho giáo dân?

—————o0o—————-

Bài 3

SỐNG LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP

XEM – XÉT – LÀM

Người Kitô hữu không thể tách rời cuộc đời mình ra khỏi ánh sáng của Lời Chúa. Mỗi người được mời gọi lắng nghe, suy gẫm và đem ra thực hành trong đời sống giữa nghề nghiệp, hoàn cảnh sống… của mình. Đã có khá nhiều phương pháp đọc, suy niệm Lời Chúa được giới thiệu cho người tín hữu Kitô.

Đọc và suy gẫm Lời Chúa chưa đủ. Cần phải hành động theo Lời Chúa để biến đổi cuộc sống. Thanh Sinh Công không nhằm giới thiệu thêm một phương pháp đọc mới cho bằng giới thiệu một phương pháp sống Lời Chúa : Phương pháp Xem – Xét – Làm.

 1. NGUỒN GỐC PHƯƠNG PHÁP XEM – XÉT – LÀM

Phương pháp Xem- Xét – Làm ( See – Jugde – Act) được Đức ông Joseph Cardijn (sau là Hồng y) phổ biến nhằm đem Tin mừng vào trong thế giới nhằm làm giảm nhẹ đi mâu thuẫn giữa cuộc sống và đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng, phương pháp này luôn phải được khởi đi từ việc xem / quan sát một sự kiện cuộc sống cụ thể, phân tích để hiểu được nguyên nhân và bối cảnh của nó. Sau đó, xét / phán đoán vấn đề hoặc sự kiện qua kinh nghiệm của đức tin, bằng cái nhìn của Chúa Giêsu trong Tin mừng và bằng những giáo huấn của Giáo hội – đặc biệt là Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Cuối cùng, đưa ra quyết định làm / hành động theo sự soi dẫn của Tin mừng và của Giáo hội.

Năm 1946, Phong trào Thanh Sinh Công thế giới (International Young Catholic Students – IYCS) ra đời. Phương pháp kiểm điểm đời sống : Xem – Xét – Làm đã trở thành nền tảng cho tiến trình huấn luyện của TSC. Nói cách khác, đây chính là con đường sống Lời Chúa của phong trào TSC.

 1. PHƯƠNG PHÁP XEM – XÉT – LÀM

2.1 Xem :

Xem là quan sát, ghi nhận, tìm hiểu kỹ một sự kiện đáng quan tâm, xảy ra trong cuộc sống xung quanh ta. Những sự kiện này không phải chỉ là những việc quan trọng, những biến cố lớn, nhưng là những thực tế đánh động suy nghĩ, có thể có tầm ảnh hưởng, tác động rộng rãi trên môi trường sống.

Hơn thế nữa, xem còn là nhận thức về cuộc sống thực tế xung quanh ta để quan sát và phân tích những tình huống ở một mức độ sâu sắc hơn hầu tìm ra những nguyên nhân cơ bản. Vì thế, “Xem không chỉ giới hạn ở tầm nhìn nơi những sự việc được ta nhìn thấy, nhưng còn để khám phá ý nghĩa sâu kín và những giá trị nội tâm. Mặt khác, quan sát còn là vượt qua nhận thức chủ quan để nhìn sự việc một cách khách quan”[1].

Cần có một sự tiếp cận quan sát một cách tổng thể, toàn bộ về mọi chiều kích như : “việc phân phối tài nguyên (kinh tế), các quan hệ song phương (chính trị) và các giá trị quan trọng (văn hóa)”[2]… mới có thể hiểu được sự đa dạng của thực tế. Vì vậy, quan sát không chỉ là công việc của thị giác nhưng còn là của trải nghiệm, nhận thức, lắng nghe, cảm nhận, suy nghĩ, hỏi han, cảm thông, và thinh lặng… nữa.

2.2 Xét :

Xét là tìm hiểu, xem xét sự kiện vừa trình bày dưới ánh sáng Tin mừng. Nói cách khác, xét là đọc lại sự kiện và suy nghĩ về sự kiện bằng “tư tưởng của Chúa Giêsu” và bằng “con mắt của Chúa Giêsu”. Chính Giáo hội đã ngẫm nghĩ, đã nhìn, đã lắng nghe, đã cảm nhận… như thế trong suốt chiều dài dòng lịch sử của mình.

Xét phải dựa trên những chân lý nền tảng của đời sống thiêng liêng. Theo Đức Hồng y Cardijn, nền tảng ấy được đặt nền trên ba chân lý cơ bản : chân lý Đức tin, chân lý cuộc sống và chân lý của phong trào. Những chân lý nền tảng này chỉ có thể khám phá được qua chính giáo huấn của Chúa trong Thánh kinh và qua giáo huấn của Giáo hội -đặc biệt trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội[3].

Nói cách khác, xét là đi tìm câu trả lời của Chúa Giêsu về sự kiện này như thế nào ? Tại sao ? Bản văn Thánh kinh có thể giúp đỡ chúng ta như thế nào ?

Tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự công bằng, sự hòa hợp, sự bình đẳng… và chân lý là những chuẩn mực giá trị để có thể đối chiếu khi phán đoán.

2.3 Làm :

Làm / hành động là câu trả lời trực tiếp và cụ thể cho lời mời gọi sau khi đã có được nhận thức và suy nghĩ về sự kiện được xem xét theo tinh thần Tin mừng. Đó là một sự phản chiếu một cách cụ thể kinh nghiệm của chúng ta. Nó là sự phản chiếu lại câu trả lời của chúng ta. Chúng ta làm vì chúng ta muốn thay đổi. Không có hành động nào quá nhỏ để đem lại hiệu quả lớn (x. Mc 4,30-32).

 

 1. SỐNG LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP XEM – XÉT – LÀM

3.1 Xem

– Người phụ trách chọn sẵn một sự kiện quan trọng, cấp bách, thường xuyên xảy ra, để trình bày ngắn gọn, nhưng đầy đủ hoặc chia sẻ một kinh nghiệm hoặc một tình huống, hoặc một biến cố mà mọi người quan tâm, hoặc thu hút nhiều người.

– Đặt một số vấn đề để xem : Tại sao nó xảy ra ? Nguyên nhân gốc / chính của sự kiện đó là gì ? Hậu quả của sự kiện là gì ? Tại sao mọi người quan tâm đến tình huống, sự kiện này ? Thái độ / phản ứng của họ với tình huống ? Giá trị động cơ của họ là gì ? Tác động của sự kiện đến họ, đến ta như thế nào ?

– Có thể trình bày thêm những tình huống và thái độ tương tự.

3.2 Xét

– Đọc một đoạn Lời Chúa đã được chọn sẵn.

– Thinh lặng để chiêm ngắm Chúa Giêsu trong suy nghĩ, thái độ, ứng xử, …. của Người. Chúa nghĩgì ? Làm gì với tình huống này ?

– Người phụ trách gợi ý tìm hiểu bản văn.

– Mỗi người chia sẻ cảm nghiệm của mình về suy nghĩ, thái độ,… của Chúa Giêsu mà mình đã lắng nghe.

– Ở mức độ cao hơn, sau có thể tiến hành việc xét bằng cách : sau khi xem, mọi người thinh lặng đểsuy gẫm xem Chúa đã nghĩ, đã nói, đã làm… như thế nào với những tình huống tương tự trong Tin mừng. Sau đó, mỗi người chia sẻ cảm nhận của mình.

3.3 Làm

– Đặt câu hỏi : Chúa muốn tôi làm gì ? Mỗi người chia sẻ hành động sẽ làm của mình sau khi đã xem và xét.

– Hành động đượcđề nghị phải nhằm “làm điều gì khác” với tình trạng đã mô tả ; làm điều gì giúp ta tìm kiếm sự tự do, sự công bằng, lương thiện, trung thực… và hạnh phúc.

– Trên bình diện nhóm / đội, hành động phải được xác định cụ thể : Ai sẽ làm ? Làm cái gì ? Ở đâu ? Như thế nào ?

 

 1. ĐỂ SỐNG LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP XEM – XÉT – LÀM :

Sống Lời Chúa theo phương pháp Xem-Xét-Làm là phương pháp sống Lời Chúa khởi đi từ những đòi hỏi của cuộc sống. Chính trong ánh sáng của Lời, Kitô hữu đọc lại cuộc sống cụ thểcủa mình một cách sâu lắng và chân thành. Đồng thời, khám phá lại CHÂN LÝ là chính Chúa Giêsu trong cung cách sống, làm chứng và loan báo của Người nhằm biếnđổi thế giới.

Đây là một phương pháp khó, nhất là phần “Xét”. Người thực hiện cần phải có một số vốn kiến thức nhất định về Thánh kinh, đã thường xuyên đọc và suy niệm Lời Chúa. Tuy nhiên, bước đầu, chúng ta có thể tận dụng sự trợ giúp tìm kiếm của một số phần CD Thánh kinh như : MVLC, Vietcatholic… Nhưng, đó cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Muốn áp dụng sống Lời Chúa theo phương pháp của phong trào, điều cần nhất vẫn là học – đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

 

—————o0o—————-

 

Bài 4

PHƯƠNG PHÁP

ĐỌC VÀ CHIA SẺ CẢM NGHIÊM

TĨNH TÂM KHÁC VỚI HỌC TẬP

SUY NIỆM KHÁC VỚI SUY NGHĨ

CHIA SẺ KHÁC VỚI THẢO LUẬN

Mục đích giúp các nhóm viên biết Sống Lời Chúa trong mọi lúc phản ứng, suy nghĩ, nói năng, hành động, để dần dần trở nên giống Chúa.  (Dùng cho các Nhóm, Hội đoàn và Gia đình) 

 

A- Trước giờ chia sẻ: (5 phút)

1/ Gặp gỡ trao đổi vui buồn tuần qua, tháng qua…

2/ Chọn đoạn Phúc Âm phù hợp, bầuTrưởng Nhóm, Thư ký ghi chép.

 

B- Trong giờ Chia sẻ: (30-40 phút)

1/ Cầu nguyện tự phát hoặc hát xin ơn Thánh Thần.

2/ Nhớ không phân biệt tuổi tác, nam với nữ, tu với đời.

3/ Phá bỏ hàng rào ngăn cách để Chúa Thánh Thần làm việc.

4/ Lắng nghe anh em nói về Chúa để sống sự hiệp nhất.

5/ Khi Ơn Chúa đánh động cho một người là cho cả Nhóm.

6/ Nghe nói về khó khăn, chia sẻ để nỗ lực để cảm thông.

7/ Mỗi người nói lên những việc Chúa làm trong đời mình nhất là những khó khăn đang phải đối đầu. (1 đến 2 phút)

8/ Chỉ nên nói những Cảm nghiệm Sống Lời Chúa của mình.

9/ Nhóm viên không nên đối chất, tranh luận ý của bạn vừa chia sẻ (vì chia sẻ khác với học hỏi, hội thoại)

10/ Nhóm viên luôn dùng chữ Tôi hay Con, tránh dùng chữ : “Chúng ta”. (Vì như vậy là dạy bảo, khuyên răn người khác)

11/ Trưởng Nhóm không gây áp lực, chỉ tạo điều kiện cho nhóm viên chia sẻ theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

12/ Cả Nhóm sẽ dốc quyết một việc làm cụ thể trong tuần.

13/ Mọi người đứng lên cầu nguyện tự phát xin Chúa giúp mình Sống điều mình vừa quyết tâm.  -Hát một bài kết phần Chia sẻ.

C-  Đúc kết lượng giá: (5 phút)

1/ Mọi người cùng vui vẻ đóng góp cho buổi Chia sẻ tốt đẹp hơn.

2/ Chọn đề tài cho tuần tới, tháng sau, nhắc nhở việc cần làm…

—————o0o—————-

 

Bài 5              

CHIA SẺ LỜI CHÚA THEO

PHƯƠNG PHÁP 7 BƯỚC

Để giúp anh chị em thấy rõ thứ tự những điều cần làm và cách thực hiện, của việc Chia sẻ Lời Chúa theo phương pháp 7 bước này. Chúng tôi xin tóm tắt phương pháp này như sau (theo hướng dẫn của Viện Mục Vụ HĐGM Châu Phi):

 1. MỤC TIÊU
 • Cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Phục Sinh;
 • Giúp mỗi thành viên trong nhóm mở rộng cõi lòng để Lời Chúa đánh động với riêng mình;
 • Cổ võ việc giúp nhau sống đức tin cách sâu sắc bằng cách chia sẻ kinh nghiệm cá nhân;
 • Tạo nên sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm;
 • Tạo “bầu khí thiêng liêng” để hoạch định những hoạt động của cộng đoàn.

 

 1. BẢY BƯỚC CHIA SẺ

 

BƯỚC  NGƯỜI  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. MỜI CHÚA Linh Hoạt Viên «Xin mời Anh/Chị …… (nói tên người được đề nghị) thay mặt anh chị em trong Nhóm có lời mời Chúa Giêsu đến với chúng ta»
 

Người được đề nghị

 

Thưa lời mời Chúa 

——————–
2. ĐỌC LỜI CHÚA
——————–
Linh Hoạt Viên
———————-
«Xin mọi người mở sách… (nói tên sách rồi chờ một lát cho mọi người mở sách, rồi nói tiếp) chương… (nói số chương rồi chờ một lát cho mọi người tìm ra chương vừa nêu, rồi nói tiếp), chúng ta đọc từ câu… đến hết câu…»«Xin mời Anh/Chị… (nói tên người được đề nghị) đọc đoạn Kinh Thánh trên cho mọi người cùng nghe».
 

Người được đề nghị

 

Đọc đoạn Kinh Thánh vừa nêu

 

Linh Hoạt Viên

 

 

Xin mời Anh/Chị… (nói tên người được đề nghị) đọc lại đoạn Thánh Kinh trên một lần nữa».

 

Người được đề nghị

 

Đọc đoạn Kinh Thánh vừa nêu

——————–
3. RÚT RA MẤY
CÂU NGẮN
——————–
Linh Hoạt Viên
———————-
«Chúng ta rút ra mấy câu ngắn, đọc lớn tiếng những câu ấy trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện.»
 

ACE trong nhóm

 

(Mỗi anh chị em chọn một câu ngắn mà mình thích nhất, đọc lên một cách chậm rãi, rõ ràng, đọc đi đọc lại ba lần).

4. THINH LẶNG Linh Hoạt Viên

 

«Chúng ta thinh lặng trong… phút (nói số phút và canh đồng hồ) để nghe Chúa nói với mình trong tâm hồn.»
5. CHIA SẺ   Linh Hoạt Viên

 

«Chúng ta chia sẻ điều mà chúng ta nghe được trong tâm hồn mình, cụ thể là chia sẻ:

a) Lời nào đã đánh động tâm hồn mình?

b) Tại sao Lời ấy đánh động tâm hồn mình? chúng ta chia sẻ mình đã sống Lời Sự Sống như thế nào?»

 ACE trong nhóm  (Lần lượt anh chị em trong nhóm chia sẻ điều mà mỗi người đón nhận được khi nghe Lời Chúa.  Nói vắn gọn, rõ ràng.  Trong khi một người chia sẻ thì tất cả đều chăm chú lắng nghe và trân trọng đón nhận.  Linh hoạt viên nên khuyến khích mọi người chia sẻ, nhất là những người chưa quen hay nhút nhát).
6. THẢO LUẬN   Linh Hoạt Viên «Nội dung bước 6 là chúng ta thảo luận về một trách nhiệm mà nhóm được mời thực hiện. Trước khi thảo luận về điều ấy, xin mời mọi người cho biết mình đã thực hiện điều quyết tâm lần trước như thế nào.»
 

ACE trong nhóm

 (Lần lượt mỗi người báo cáo vắn gọn việc mình thực hiện quyết tâm lần trước: Nói đã thực hiện được hay không thực hiện được/ tại sao không thực hiện được/ gặp thuận lợi và khó khăn gì?)
 Linh Hoạt Viên  (Sau khi mọi người báo cáo xong) «Bây giờ chúng ta thảo luận với nhau xem Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta làm gì trong tuần/tháng tới này.»
 ACE trong nhóm  (Mỗi người nói lên điều mà mình cho rằng Lời Chúa mời gọi mình và nhóm thực hiện trong tuần/tháng tới.  Ở đây nên áp dụng phương pháp tìm quyết định chung, tiến hành qua 5 bước như sau:

   B1: Xác định mục tiêu cụ thể;

   B2: Đề xuất nhiều giải pháp;

   B3: Thảo luận về một vài giải pháp khả thi nhất;

   B4: Quyết định chọn một giải pháp, tức một công việc chung cho Nhóm;

   B5: Phân công thực hiện:ai làm/ làm thế nào/ làm khi nào?

   (Ghi chú: Ở bước 6 này, thay vì thảo luận về việc áp dụng Lời Chúa vào Cuộc Sống, nhóm có thể bàn về một công tác chung sắp tới của nhóm).

7. CẦU

 NGUYỆN
KẾT THÚC

Linh Hoạt Viên

 

«Để kết thúc buổi Chia sẻ Lời Chúa hôm nay, chúng ta dâng lên Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô những lời nguyện chân thành và tự phát của chúng ta.»
 ACE trong nhóm  (Lần lượt một số anh chị em nói lên tâm tình cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng, xin lỗi, xin ơn hay quyết tâm của mình).
 

 

Linh Hoạt Viên

(Khi thấy không còn ai cầu nguyện nữa) «Chúng ta dâng lên Chúa mọi tâm tình và lời cầu nguyện mà một số anh chị em vừa nói lên, và cũng dâng lên Chúa cả những tâm tình và lời cầu nguyện khác mà chúng ta không nói lên, bằng bài hát… … hay kinh… (nói tên bài hát hay kinh)».

(Ghi chú: Ở bước 7 này LHV có thể mời một vài thành viên trong nhóm nói lên lời nguyện tự phát, để khuyến khích người khác mạnh dạn cầu nguyện tự phát).

 

Tóm tắt :

CHIA SẺ LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP 7 BƯỚC

(in ra kẹp trong Kinh Thánh để dễ sử dụng mỗi khi Chia sẻ Lời Chúa:)

 

 1. CHÚNG TA KÍNH MỜI CHÚA ĐẾN

* Xin mời bạn (T)… dâng lời cầu nguyện mời Chúa đến.

2. CHÚNG TA ĐỌC BẢN VĂN KINH THÁNH
* Xin mở sách… chương… câu… (2 lần)
* Xin mời anh(chị)… đọc bản văn Kinh Thánh đó.

3. CHÚNG TA CHỌN NHỮNG TỪ, CÂU ĐÁNH ĐỘNG VÀ SUY NIỆM.

* Chúng ta chọn những lời hay những câu ngắn, đọc lớn tiếng với tâm tình cầu nguyện, và giữ thinh lặng trong lúc đó.
* Xin mời anh(chị)… đọc lại bản văn Kinh Thánh đó một lần nữa.

4. TRONG THINH LẶNG, CHÚNG TA ĐỂ CHÚA NÓI VỚI CHÚNG TA
* Chúng ta giữ thinh lặng trong… phút, và lắng nghe Chúa nói với chúng ta.

 

 1. CHÚNG TA CHIA SẺ ĐIỀU CHÚNG TA NGHE ĐƯỢC TỪ TÂM HỒN.

* Điều gì đã đánh động bản thân chúng ta?
* Chúng ta đã sống thế nào “Lời Hằng Sống”?
(Chúng ta không tranh luận bất cứ điều gì, cả khi không có ai chia sẻ cũng như khi có ai phê bình chỉ trích bản văn).

6. CHÚNG TA TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC MÀ CHÚNG TA CẢM THẤY ĐƯỢC MỜI GỌI THỰC HIỆN.
* Tường trình công việc lần trước ta quyết định thực hiện.
* Công việc mới nào chúng ta định thực hiện.

7. CHÚNG TA CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT
(Kết thúc bằng một lời kinh hay bằng một bài hát quen thuộc)

———————o0o———————-

 

Bài 6

PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA THEO NHÓM

1-     Cầu nguyện:

Hát chung kinh Chúa Thánh Thần hay hai, ba người lần lượt cầu nguyện tự phát. (đừng theo khuôn mẫu đã soạn sẵn)

2-     Chọn đoạn Tin Mừng thích hợp:

Mỗi người đọc từng (một) câu thong thả, để lắng nghe tiếng Chúa đánh động và nói với mình điều gì. ?

3-     Suy niệm:

–        Dành từ 1 đến 2 phút để mỗi người tự đọc lại đoạn Lời Chúa xem câu nào đánh động mình nhất.

Ngưng lại ngay câu đó và tự hỏi mình như sau:

+ Chúa muốn nói và dạy tôi điều gì với tôi qua chữ, ý, và cả câu này.? Ngay bây giờ tôi muốn và làm gì cho bản thân…?

+ Tôi đã thực hành câu này trong đời sống gia đình… thế nào?

+ Tôi nhớ lại có một kinh nghiệm thực tế nào đó mà tôi chưa làm, hoặc đã sống câu này thế nào?

+ Việc gì, kết quả xảy ra, khi tôi đã sống lời, ý câu này?

4-     Mọi người tuần tự chia sẻ:

a/ Chia sẻ theo vòng tròn hay chia tự do, nói theo ý mình vừa suy niệm trên từ 1 đến 3 phút, tuy theo số người tham dự nhiều hay ít.

b/ Trưởng Nhóm khéo gợi ý, để anh chị em hoàn tòan tự do chia sẻ, theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần đang nhắc nhở.

c/ Nhớ: xưng là “Tôi”…, đừng nói: “Chúng ta” để khuyên răn ai…Nhưng nói những việc của chính mình đã sống, đã làm.

d/ Những người khác lắng nghe, để ý đến vui buồn của nhau, cùng cảm thông và âm thầm cầu nguyện.

d/ Khi gần hết giờ, mọi người cùng chọn 1 câu Kinh Thánh làm Châm ngôn sống với 1, 2 việc làm thật cụ thể trong tuần/tháng…

e/ Tất cả đứng lên cầu nguyện bộc phát theo ý vừa chia sẻ và việc làm vừa quyết tâm. Cùng nắm tay nhau hát một bài rồi kết thúc.

g/ Mọi người dành 5 đến 10 phút để đúc kết lượng giá buổi chia sẻ.

h/ Trưởng Nhóm giữ đúng giờ khai mạc cũng như kết thúc. Tránh ăn uống lâu la, để số người tham dự luôn đông đủ .