Audio – 4 Phúc Âm | Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo mp3

Phúc Âm Thánh Mathêu – Full 28 Chương | Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo

Phúc Âm Thánh Máccô – Trọn Bộ 16 Chương | Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo

Phúc Âm Thánh Luca – Full 24 Chương | Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo

Phúc Âm Thánh Gioan – Full 21 Chương | Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo