CA ĐOÀN

Ca Đoàn Catarina

 CA ĐOÀN CATARINA  I- GIỚITHIỆU  Được sự khích lệ và chuẩn y của cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều – nguyên là Linh mục chánh…