G/H Phục Sinh

Giáo Họ Phục Sinh

GIỚI THIỆU    Giáo Họ: PHỤC SINH – Giáo Xứ TÂN PHÚ   Ngày thành lập: Năm 1963 Do Linh Mục quản nhiệm : Cha Đa Minh Đinh Xuân Hải…