Kinh Thánh

KINH THÁNH

DẪN NHẬP TỔNG QUÁT Lời Giới Thiệu của ÐTGM J.B. Phạm Minh Mẫn Phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Kitô hữu (Vatican…