Đức Mẹ

Tháng Mân Côi

Tháng Mân Côi Nhân Tháng 10, tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria www.dongcong.net Kinh Mân Côi là hương hỏa tuyệt diệu thánh Ðaminh trối lại…