Gx Tân Phú _ Hiệp Hội Thánh Mẫu mừng BM 2019

Lúc 17h30 ngày 10/12/2019 Hiệp Hội Thánh Mẫu Gx Tân Phú mừng lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, BM 2019, Do linh mục Pio X chủ tế

Trong Thánh lể Ban Điều hành tuyên hứa NK mới và các Hội viên qua nghi thức Tân Hiến cho Đức Mẹ.

 

       

 

ALL PICTURES – ALBUM FULL 

VIDEO : NGHI THỨC TUYÊN HỨA

 

VIDEO _ CÁC HỘI VIÊN GIÚP VUI