Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần 28 Mùa Thường Niên Năm B

Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần  XXVIII

Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục

Thánh Gioan Brêbeuf Linh mục và Các bạn, tử đạo

Thánh Isaac Jôgues, Linh mục và Các bạn, tử tạo

Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 11-14

“Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần”.

Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, trong Ðức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, và anh em (là con cái Israel) cũng được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, được ca ngợi vinh quang Ngài.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 12-13

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình! (c. 12b).

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. – Ðáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực; địa cầu đầy ân sủng của Chúa. – Ðáp.

3) Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Từ trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái người ta. – Ðáp.

Alleluia: Dt 4, 12

Alleluia, alleluia! – Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 1-7

“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Phúc Âm hôm nay là bài học gồm những lời chỉ dạy của Ðức Giêsu cho các môn đệ của Ngài.

Bài học được bắt đầu với lời cảnh cáo về sự giả hình, dối trá, nơi những biệt phái và thông luật. Nhưng nó cũng không loại trừ đâm rễ nơi những ai không hết lòng cảnh giác. Còn người môn đệ phải rao loan Tin Mừng cho mọi nơi, nhưng với một thái độ yêu thương, khiêm nhường. Và cuối cùng là lời an ủi, khuyến khích của Ðức Giêsu để làm cho các môn đệ của Ngài luôn can đảm, tín thác.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðường, là sự Thật. Chúng con, người môn đệ của Chúa cũng phải luôn đi trong sự thật. Thành thật trong tâm hồn, thành thật trong lời nói và thành thật trong hành động của chúng con. Chính cách sống chân thành của chúng con là một lời loan báo về Chân Lý là chính Chúa. Ðể sống theo sự thật, chắc chắn chúng con sẽ phải trả giá. Nhưng chúng con tin tưởng Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng con. Amen.